S radostí Vám můžeme oznámit, že díky finanční podpoře ze stany Moravskoslezského kraje můžeme také v roce 2020 pokračovat v našich vzdělávacích aktivitách s finanční tématikou.

Na rozdíl od seminářů, které jsme realizovali v minulých letech a kdy jsme se zaměřovali zejména na dluhovou problematiku, pojmeme finanční vzdělávání v roce 2020 šířeji. Zaměříme se na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky rozpočtů seniorských domácností.

Lektor účastníky vzdělávání nejen provede jednotlivými kroky sestavování rozpočtu, ale na rozdíl od jiných návodů se podrobněji zastaví u jednotlivých položek, jejich podstatu vysvětlí, nastíní možnosti i limity snížení jednotlivých výdajových položek. Stejně tak se podíváme na možnosti na straně příjmové, a to s ohledem na cílovou skupinu seniorů a zdravotně handicapovaných..

Důraz budeme klást na položky typické pro rozpočty seniorských domácností. Velkou pozornost budeme např. věnovat položkám souvisejících s bydlením, nákupem léků… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je uzavírání úvěrových smluv, převzetí ručitelského závazku, neuvážená změna dodavatele energií…

Problematika bude účastníkům představována na názorných příkladech, účastníci se seznámí s příběhy seniorů z našich poraden, např. s konkrétními scénáři podvodů na seniorech, zásadami bezpečného nakládání s hotovostí i zásadami bezpečného bezhotovostního placení. Ani tentokrát neopomeneme pravidla pro rozlišování dobrých a špatných půjček. Zamyslíme se nad tím, kde jsou možné rezervy v rozpočtu a které položky není vhodné eliminovat.

Jak je naší dobrou a ověřenou praxí, také při realizaci těchto vzdělávacích akcí budeme úzce spolupracovat s organizacemi, které seniory sdružují (kluby seniorů, Seniorcentra) či organizacemi, které poskytují této skupině sociální služby (např. Charita), případně se zástupci měst a obcí, kteří mají problematiku seniorů ve své kompetenci. Vzdělávání je pro seniory zdarma, navíc od nás všichni účastníci obdrží jako dárek za účast tištěnou brožurku vzdělávacích křížovek.

Na podzim roku 2020 uskutečníme v Moravskoslezském kraji celkem 10 vzdělávacích akcí. Konkrétní místa a časy seminářů včas zveřejníme v kalendáři a na této stránce.

Realizované semináře:

  • 14.9.2020 jsme s našim seminářem navštívili Frenštátě p.R., Klub důchodců – Kopaná
  • 15.9.2020 jsme s našim seminářem navštívili Havířov, pracoviště Charity Český Těšín

 

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Když se objevila druhá vlna koronaviru a s ní i další omezení setkávání, řešili jsme jak dál. Nakonec jsme se rozhodli nevzdat a obsah semináře předat zájemcům na dálku tak, aby se mohli vzdělávat v bezpečí svých domovů.
Průběh semináře jsme natočili na audiozáznam formou rozhovoru lektorů s redaktorkou, k jednotlivým tématům. Redaktorka zároveň klade i otázky, které ve většině případů kladou senioři – účastníci besed a lektorka na tyto otázky odpovídá. Domníváme se, že forma rozhovoru je pro posluchače zajímavější než pouze klasické přednášení tématu.
Audiozáznam rozhovorů jsme doplnili prezentací se základními myšlenkami, obrázky, a odkazy nejen na internetové stránky Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., kde posluchači najdou další informace a rady.
Pro ty seniory, kteří nemají přístup na internet a nemohou si tak spustit video na YouTube, kam jsme jej umístili, jsme průběh celé besedy přenesli na flash disky a zároveň umístili odkaz na YouTube, kde bude pro zájemce ke spuštění až do 31. ledna 2021.
Do organizací, kde se semináře měly konat jsme doručili min. 2 kusy flashdisků/na skupinu s nahrávkou rozhovorů, společně s tištěnými letáky k daným tématům a seniory oblíbenými Spotřebitelskými křížovkami, které jsme v rámci tohoto projektu vytvořili a nechali vytisknout. Cílová skupina si pak bude moci vybrat, zda si zapůjčí flashdisk a přehrají si soubor v TV nebo na počítači, nebo si seminář přehrají přímo přes internet.

Ochrana zdraví těch nejzranitelnějších skupin, jako jsou senioři a zdravotně handicapovaní spoluobčané, pro něž byly akce především určeny, je pro nás v tuto chvíli prioritou.

Video ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=__zJ7crd650&feature=youtu.be

 

Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji za vstřícnost.

 

Lektorský tým Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.