Změna dodavatele energií

Změna dodavatele energií (v roce 2021)

Nejste spokojeni se službami svého dodavatele energií? Našli jste výhodnější nabídku? Každý spotřebitel má právo zvolit si a změnit svého dodavatele energií. Důvody k tomuto kroku mohou být rozdílné. Zpravidla chceme snížit své výdaje za energie. Je to snadnější, než si  myslíte. Celou akci je však nutné správně načasovat a nenechat se napálit.

Ukončení smlouvy na dobu neurčitou

Pokud je Vaše stávající smlouva uzavřena na dobu neurčitou, pak by její ukončení nemělo být spojeno s žádnou sankcí ani dalšími poplatky. Jen je potřeba dodržet sjednanou výpovědní dobu!

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou

Pokud mimo sjednaný termín ukončíte smlouvu,   která byla uzavřena na dobu určitou a nedodržíte tím původně sjednaný závazek, mohou Vám hrozit ze strany dodavatele nemalé sankce!

Pozor na automatické prodloužení smlouvy.

Smlouvy na dobu určitou obvykle obsahují tzv. prolongační doložku, která smlouvu automaticky prodlouží o další období, pokud spotřebitel ve lhůtě uvedené ve smlouvě dodavateli dopředu nesdělí, že nechce ve smluvním vztahu pokračovat.

Jak poznám výhodnou nabídku ?

Vytipujte si několik konkrétních dodavatelů a srovnejte si nejen jejich cenové, ale i další obchodní podmínky.

Nepřistupujte ke změně dodavatele pouze na základě informací, které obdržíte od podomního obchodníka!

Srovnání nabídek dodavatelů usnadní nezávislé srovnávací kalkulačky na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz). 

Změna dodavatele během návštěvy podomního prodejce nebo po telefonu

Podle zkušeností z našich poraden napříč celou ČR jsou jedním z nejčastějších důvodů, kdy spotřebitele navštíví podomní prodejce u něj doma, je snaha  přesvědčit jej ke změně dodavatele energií. Obdobně spotřebitele ovšem může zaskočit telefonát.

Uzavření smlouvy při podomním prodeji nebo po telefonu má však svá velká rizika!

Nezřídka se totiž spotřebitelé setkávají s nezákonnými postupy podomních obchodníků, kteří klamou o tom, za kterou společnost vystupují, nepravdivě tvrdí, že stávající dodavatel končí svou činnost, dožadují se předložení předchozích vyúčtování a smluv, na což nemají právo.

Podomní prodejci nezřídka neinformují pravdivě a úplně o podmínkách smlouvy, např. spotřebiteli tvrdí, že nabídka je pouze nezávazná ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není.

Rady nejen pro seniory

!!! Neotevírejte cizím lidem!!!

!!! Vpustit podomního prodejce do bytu či domu je velmi rizikové.

!!! Pokud je ve Vaší obci podomní prodej zakázán a podomní prodejce Vás obtěžuje, neváhejte a zavolejte městskou policii! 

!!! Pokud se rozhodnete nabídku si vyslechnout, seznamte se podrobně s jejími podmínkami, a vždy je porovnejte i s dalšími nabídkami na trhu.

!!! Nabízí Vám prodejce zapojení do aukce energií? Buďte dvojnásob obezřetní. Spotřebitel se  zpravidla pod hrozbou nemalých sankcí zavazuje k tomu, že uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem.              

!!! Čtěte smluvní dokumentaci! Nepodepisujte nic, co jste nečetli nebo čemu zcela nerozumíte!

Odstoupení a výpověď smlouvy o dodávkách energií, či smlouvy o sdružených službách dodávky energií

Právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Pokud jde o smlouvu o dodávkách elektřiny nebo    plynu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní      prostory (např. u Vás doma) máte právo od této smlouvy písemně odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat nejpozději poslední den lhůty.

TIP: Za stejných podmínek je možné odstoupit také od smlouvy zprostředkovatelské, „přihlášky do aukce nebo výběrovému řízení“, od smlouvy o poskytování poradenských služeb v oblasti energií apod.

 Právo smlouvu vypovědět

Spotřebitel má také právo smlouvu o sdružených službách dodávek energií, kterou uzavřel na dálku nebo mimo obchodní prostory vypovědět bez sankce ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (lze vypovědět jak smlouvu na dobu neurčitou, tak smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. V takovém případě běží výpovědní doba, která činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Vzory k těmto úkonům Vám bezplatně poskytneme v rámci sítě našich bezplatných spotřebitelských poraden nebo na emailu poradna@sos-msk.cz