Vzdělávací akce 2020

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. díky finanční podpoře ze stany Moravskoslezského kraje také v roce 2020 pokračovalo ve vzdělávacích aktivitách s finanční tématikou.

Na rozdíl od seminářů, které jsme realizovali v minulých letech a kdy jsme se zaměřovali zejména na dluhovou problematiku, bylo finanční vzdělávání v roce 2020 pojato šířeji. Zaměřili jsme se na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky rozpočtů seniorských domácností.

Semináře byly lektory připraveny tak, že lektor účastníky vzdělávání provede jednotlivými kroky sestavování rozpočtu, podrobněji zastaví u jednotlivých položek, jejich podstatu vysvětlí, nastíní možnosti i limity snížení jednotlivých výdajových položek.

Důraz budeme klást na položky typické pro rozpočty seniorských domácností. Velkou pozornost budeme např. věnovat položkám souvisejících s bydlením, nákupem léků… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je uzavírání úvěrových smluv, převzetí ručitelského závazku, neuvážená změna dodavatele energií…

Problematika byla účastníkům představována na názorných příkladech, účastníci se seznámili s příběhy seniorů z našich poraden, např. s konkrétními scénáři podvodů na seniorech, zásadami bezpečného nakládání s hotovostí i zásadami bezpečného bezhotovostního placení. Ani tentokrát jsme neopomenuli pravidla pro rozlišování dobrých a špatných půjček. Zamysleli jsme se nad tím, kde jsou možné rezervy v rozpočtu a které položky není vhodné eliminovat.

Bohužel se nám tímto způsobem prezenční formou nakonec podařilo realizovat v roce 2020 pouze dva z plánovaných deseteti seminářů:

  • 14.9.2020 jsme s našim seminářem navštívili Frenštátě p.R., Klub důchodců – Kopaná
  • 15.9.2020 jsme s našim seminářem navštívili Havířov, pracoviště Charity Český Těšín

ZRUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

Když se objevila druhá vlna koronaviru a s ní i další omezení setkávání, řešili jsme jak dál. Nakonec jsme se rozhodli nevzdat a obsah semináře předat zájemcům na dálku tak, aby se mohli vzdělávat v bezpečí svých domovů.
Průběh semináře jsme natočili na audiozáznam formou rozhovoru lektorů s redaktorkou, k jednotlivým tématům. Redaktorka zároveň klade i otázky, které ve většině případů kladou senioři – účastníci besed a lektorka na tyto otázky odpovídá. Domníváme se, že forma rozhovoru je pro posluchače zajímavější než pouze klasické přednášení tématu.
Audiozáznam rozhovorů jsme doplnili prezentací se základními myšlenkami, obrázky, a odkazy nejen na internetové stránky Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., kde posluchači najdou další informace a rady.
Pro ty seniory, kteří nemají přístup na internet a nemohou si tak spustit video na YouTube, kam jsme jej umístili, jsme průběh celé besedy přenesli na flash disky a zároveň umístili odkaz na YouTube, kde byl pro zájemce ke spuštění až do 31. ledna 2021.
Do organizací, kde se semináře měly konat jsme doručili min. 2 kusy flashdisků/na skupinu s nahrávkou rozhovorů, společně s tištěnými letáky k daným tématům a seniory oblíbenými Spotřebitelskými křížovkami, které jsme v rámci tohoto projektu vytvořili a nechali vytisknout. Cílová skupina si pak bude moci vybrat, zda si zapůjčí flashdisk a přehrají si soubor v TV nebo na počítači, nebo si seminář přehrají přímo přes internet.

Ochrana zdraví těch nejzranitelnějších skupin, jako jsou senioři a zdravotně handicapovaní spoluobčané, pro něž byly akce především určeny, byla pro nás v tuto chvíli prioritou.

Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji za vstřícnost se kterou nám dovolili projekt realizovat tímto náhradním způsobem a věříme že v roce 2021 již budeme moci naše vzdělávací aktivity realizovat již klasickou prezenční formou.

Lektorský tým Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.