Náklady na bydlení

Dnešní senioři v související s bydlením řeší řadu ekonomických problémů.

Nízké příjmy seniorů, kteří často musí vyjít pouze s nevelkým státním důchodem, v relaci k vysokým nákladům na bydlení, malý počet malometrážních bytů atd., mají svůj vliv na to, že se velké procento seniorů se dnes pohybuje až na hranici tzv. příjmové chudoby.

Podívejme se nyní blíže na jednotlivé položky, ze kterých se náklady na bydlení zpravidla skládají.

V případě nájemních vztahů k nemovitostem bývá největší položkou nájemné. Chcete-li se dozvědět o nájemném, o pravidlech pro jeho zvyšování něco více klikněte zde.

Velkou část z rodinného rozpočtu ukrojí také náklady na energie. Klikněte a zjistěte více o dodávkách elektřiny a plynu, o změnách dodavatele, vyúčtováních atd…