O projektu (2021)

Projekt prezentovaný na stránkách www.nezadluzimse.cz nese v roce 2021 název: Vyznej se ve svém vyúčtování.

Projekt byl zaměřen na realizaci preventivních aktivit Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., které byly určené ohroženým skupinám spotřebitelů – seniorům v Moravskoslezském kraji v roce 2021. Projekt byl finančně podpořen v rámci dotační výzvy s názvem Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021 (NAPK) Moravskoslezským krajem.

Preventivní aktivity byly zaměřeny na prohloubení finanční, právní a funkční gramotnosti cílové skupiny. Prostřednictvím vzdělávacích akcí, distribuce tištěných brožur a letáků a webovou prezentací jsme přispěli ke zvýšení informovanosti cílových skupin v oblasti prevence před majetkovou trestnou činností, před nezodpovědným zadlužováním…

Jak už název projektu napovídá, tak jsme se v roce 2021 zaměřili na porozumění jednotlivým nákladovým položkám souvisejících s bydlením. Tyto položky přitom představují velmi významnou část rozpočtu seniorských domácností a každá domácnost je ve svém rozpočtu samozřejmě má (jde o náklady na energie – elektřinu, plyn, teplo, vodu, nájemné, telekomunikační služby atd.)

V rámci projektu jsme upořádali 11 vzdělávacích akcí pro seniory (viz. záložka vzdělávací akce), a také jsme vytvořili a vydali novou brožuru spotřebitelských křížovek s pořadovým číslem V., tentokrát s tématem: Vyznej se ve svém vyúčtování, které spotřebitelům pomáhají osvětlit problematiku spojenou s různými druhy vyúčtování nákladů spojených s energiemi a bydlením, možnostmi řešení nesrovnalostí ve vyúčtováních. V textu se skrývá tajenka, kterou je potřeba doluštit z křížovek, které jsou nedílnou součástí brožury.

Tento sešit nebyl vydán pouze v tištěné podobě, ale je zdarma k dispozici na těchto webových stránkách www.nezadluzimse.cz v  rubrice s označením „Vzdělávací křížovky“ a našich webových stránkách www.sos-msk.cz , tak aby si je zájemci mohli sami doma, případně v klubu vytisknout. Tato brožurka byla zdarma k dispozici účastníkům besed a seminářů jako poděkování za účast. Je také bezplatně k dispozici v síti našich bezplatných spotřebitelských poraden, pro klienty, kteří je navšítíví s dotazy se související tématikou.