Vzdělávací akce 2021

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. v roce 2021 realizovalo za finanční podpory Moravskoslezského kraje projekt s názvem Vyznej se ve svém vyúčtování.

Dotace byla použita na spolufinancování preventivních aktivit Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., které byly určené ohroženým skupinám spotřebitelů zejména z řad seniorů. Preventivní aktivity byly zaměřeny na prohloubení finanční, právní a funkční gramotnosti cílové skupiny. Prostřednictvím vzdělávacích akcí, distribuce tištěných brožur a letáků a webovou prezentací jsme přispěli ke zvýšení informovanosti cílových skupin v oblasti prevence před majetkovou trestnou činností, před nezodpovědným zadlužováním…

Z našich zkušeností z poradenské činnosti a dřívějších vzdělávacích aktivit vyplynulo, že největší problémy seniorům činí zejména porozumění jednotlivým nákladovým položkám souvisejících s bydlením. Tyto položky přitom představují velmi významnou část rozpočtu seniorských domácností a každá domácnost je ve svém rozpočtu samozřejmě má (jde o náklady na energie – elektřinu, plyn, teplo, vodu, nájemné, telekomunikační služby atd.

Naši pozornost jsme soustředili zejména na problematickou oblast nákladů na bydlení s důrazem na problematiku související zejména, ale nejen s energiemi – elektřinou a plynem. To, že se náklady na energie nakonec staly zcela stěžejním tématem semináře Vyznej se ve svém vyúčtování vyplynulo také ze situace, která nastala na energetickém trhu na podzim 2021, označovaná jako „energetická krize“.

Lektoři SOS MaS, z. s. navštívili s tímto seminářem v roce 2021 11 skupin seniorů v městech a obcích Moravskoslezského kraje, jichž se zúčastnilo celkem 201 Seniorů a seniorek. Semináře se uskutečnily např. v Ostravě, Bohumíně, Havířově, Českém Těšíně, Bruntále a Frýdku-Místku.