Náklady na energie

Náklady na energie – elektřinu a plyn

Jednu z největších položek rozpočtu seniorů tvoří náklady na energie — elektřinu a plyn, a to v závislosti na tom, zda tyto komodity využíváme také k

vytápění či nikoliv. Ceny těchto komodit se skládají z tzv. regulované složky a z tzv. neregulované složky. Cenu neregulované složky si stanovují dodavatelé elektřiny a plynu podle své cenové strategie. Rozdíly přitom mohou být opravdu veliké.

Změna dodavatele elektřiny nebo plynu

Každý má dnes právo zvolit si, případně změnit svého dodavatele energií. Důvodem k tomuto kroku bývá zpravidla snaha o snížení výdajů za energie. Změnou dodavatele můžeme skutečně ušetřit, avšak nesmíme zapomenout na správné načasování, abychom se zbytečně nevystavovali sankcím za předčasné ukončení stávající smlouvy.

Pokud máme smlouvu na dobu neurčitou můžeme ji vypovědět prakticky kdykoliv. Pokud máme smlouvu se závazkem na dobu určitou, hledat levnějšího dodavatele můžeme vždy, když se blíží konec období na které máme smlouvu uzavřenu. Pozor hledejte v dostatečném předstihu, většina smluv o dodávkách energií totiž obsahuje tzv. prolongační doložku, která stanoví, že pokud v určeném časovém období před koncem smlouvy, které může být až několikaměsíční, nedáte dodavateli vědět, že končíte smlouva se automaticky prodlouží. Změnit dodavatele můžeme bez sankce v určeném časově vymezeném období také v případě, že nám stávající dodavatel změnil cenu komodity (zdražil).

Jak si vybrat dodavatele energií?

TIP: Srovnání cenových nabídek dodavatelů Vám usnadní nezávislé srovnávací kalkulačky. Pozor vždy využijte pouze odkazů na certifikované kalkulačky na stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz. Tyto kalkulačky Vám usnadní výběr vhodného dodavatele, budete potřebovat pouze své poslední vyúčtování. Na rozdíl od většiny ostatních podobných srovnávacích kalkulaček se nemusíte obávat, že budete muset zadávat kontaktní údaje, vše je totiž anonymní.

Pozor na změnu dodavatele energií při podomním prodeji nebo po telefonu

Jedním z nejčastějších důvodů, kdy spotřebitele navštíví podomní prodejce u něj doma, je snaha  přesvědčit ho ke změně dodavatele elektřiny nebo plynu. Uzavření takové smlouvy bez předchozí přípravy však nemusí ke kýženému výsledku vést, byť Vás obchodník přesvědčuje o opaku! Nezřídka se totiž můžete setkat s nezákonnými postupy podomních obchodníků, kteří neinformují pravdivě o podmínkách nabídky nebo zamlčují některé podstatné skutečnosti. Někteří dokonce pod různými záminkami zastírají skutečný důvod své návštěvy, klamou o tom, za kterou společnost vystupují, nepravdivě tvrdí, že stávající dodavatel končí činnost, dožadují se předložení Vašeho vyúčtování ačkoliv na to nemají právo…

Uzavřít smlouvu při podomním prodeji nebo po telefonu může být velmi rizikové proto spotřebiteli svědčí právo takovou smlouvu v určité době ukončit.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud smlouvu uzavřete na dálku (po telefonu) nebo mimo obchodní prostory (např. u Vás doma) máte právo od ní odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.  Odstoupení od smlouvy stačí odeslat poslední den lhůty.

Právo smlouvu vypovědět

Spotřebitel má mimo to právo smlouvu o změně dodavatele energií, uzavřené na dálku nebo doma, vypovědět bez sankce ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky od nového dodavatele. Pozor v takovém případě běží výpovědní doba, která činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

TIP: Zasílejte písemný dopis, doporučeně s dodejkou.

Roční vyúčtování za plyn a elektřinu

Nevyznáte se ve svém každoročním vyúčtování. Stáhněte si naše letáčky, které se věnují každoročnímu vyúčtování za elektřinu a plyn. Uděláte si obrázek o tom, z jakých položek se vyúčtování elektřiny a plynu skládá, i jak jej v případě potřeby reklamovat.

Zájemcům jsou letáčky k dispozici zdarma také na sídle naší organizace v Ostravě.

Stahujte zde:

Vyznejte se ve svém vyúčtování plynu

Vyznejte se ve svém vyúčtování za elektřinu