O nás

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. je nezávislý, neziskový spolek hájící zájmy spotřebitelů. V současné době provozujeme 21 poraden v 8 krajích České republiky, které poskytují bezplatné poradenství spotřebitelům. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů, zaměřujeme se zejména na vzdělávání široké veřejnosti a kultivaci podnikatelského prostředí. Spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska působí dlouhodobě v zájmu práv seniorů, v posledních letech zejména v souvislosti s problematikou podomního prodeje a předváděcích akcí a praktik s tím souvisejících. Každoročně pořádáme pro tuto cílovou skupinu řadu přednášek a besed napříč celou Českou republikou. Sdružení obrany spotřebitelů MaS, z. s. je členem kolegia Rady seniorů na celostátní a členem Krajské rady seniorů na krajské úrovni.

Kontakty:

Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.
Přemyslovců 50

709 00 Ostrava


IČ : 22831738

číslo účtu : 2200104372/2010 Fio banka a.s.

Tel./ fax : 596 111 252, 606 382 280

Email : ostrava@sos-msk.cz

Kontakty na jednotlivé poradny SOS MaS, z. s. naleznete v sekci Kam se mohu obrátit?