Od ledna 2023 nemusí příjemci příspěvku na bydlení pro další pokračování jeho výplaty dokládat rozhodné příjmy a náklady na bydlení za 4.
čtvrtletí 2022. Úřad práce ČR dávku automaticky vyplatí i za první tři měsíce roku 2023 a přepočte její výši podle nových normativních nákladů na bydlení platných od ledna 2023.

Výjimkou jsou případy, kdy příjemcům příspěvku na bydlení ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostly náklady na bydlení nebo klesly příjmy. Pak
ÚP ČR promítne jejich situaci do měsíční výše dávky. Podmínkou ale je doložení těchto skutečností nejpozději do 31. ledna 2023. V případě přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnost doložení rozhodných příjmů za předcházející kvartál (říjen – prosinec 2022). Bez toho nebude moci ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.
Na základě novely zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti 1. října 2022 došlo ke zjednodušení administrativy v rámci příspěvku na
bydlení. V praxi to znamená, že od ledna 2023 musí příjemci této dávky povinně dokládat na ÚP ČR čtvrtletní rozhodné příjmy a náklady na bydlení pouze dvakrát za rok, a to za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí (tj. za leden až březen a za červenec až září příslušného roku), aby jim trval nárok na příspěvek na bydlení ve 2. a 4. kalendářním čtvrtletí (od dubna do června a od října do prosince).

Jestliže se domácnost ocitne v situaci, kdy jí výrazně klesnou příjmy nebo naopak výrazně vzrostou náklady na bydlení, může dobrovolně doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení i za 2. (vždy do 31. 7. daného roku) a 4. kalendářní čtvrtletí (vždy do 31. 1. následujícího roku). Na základě toho pak Úřad práce ČR dávku přehodnotí a promítne do její měsíční výše skutečnou situaci klienta.
Na samotné výplatě dávky se nic nemění a Úřad práce ČR ji bude klientům zasílat vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém příspěvek na bydlení náležel (tj. za leden v únoru, za únor v březnu atd.).
Jak v případě příspěvku na bydlení, tak přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí, že lidé nemusí na ÚP ČR osobně. Většina záležitostí se dá vyřešit elektronickou cestou. A na doložení rozhodných skutečností mají lidé celý leden.

„Nejjednodušší a nejrychlejší forma komunikace s Úřadem práce ČR je ta elektronická, prostřednictvím nástrojů Identity občana. Jsme si vědomi
toho, že ne všichni klienti chtějí využívat elektronickou komunikaci, třeba kvůli obavě z toho, že to nezvládnou, nebo dávají přednost osobnímu jednání. Proto si mohou na všech našich krajských pobočkách, kde jsou k dispozici kontaktní pracoviště Czech POINT, bezplatně zřídit např. Mobilní klíč eGovernmentu,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
Lidé mohou s ÚP ČR komunikovat elektronicky nejen v případě žádostí o dávky a dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky, ale také
v případě žádostí o zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti. Formuláře mohou zasílat elektronicky hned několika způsoby. V případě vybraných dávek umožní webová aplikace odeslat zjednodušenou on-line žádost přes Identitu občana (tedy např. přes Bankovní identitu, eObčanku, Mobilní klíč eGovernmentu či třeba NIA ID) nebo datovou schránku.

Pokud se rozhodnou vyplnit standardní žádost, pak ji mohou zaslat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou,
poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Informace o možnostech e-podání zájemci najdou na webu ÚP ČR.
Aby ÚP ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí, zveřejňuje na svých webových stránkách a sociálních sítích návodné videospoty. Včetně toho, který jednoduše vysvětluje jak na elektronickou komunikaci s ÚP ČR.

Poradí i „virtuální asistent“. Tzv. chatbot komunikuje s lidmi na základě definovaných, a tedy nejvíce frekventovaných, otázek z oblasti nepojistných
sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů se pak klienti mohou obracet na Call centrum ÚP ČR (tel. 800 779 900 bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).

Občané Ukrajiny se mohou obracet na speciální linku 950 180 100, kde dostanou informace v ukrajinském jazyce. Případně mohou psát
na e-mail: ua@uradprace.cz. Shrnující informace najdou také na webu ÚP ČR.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 20. 12. 2022. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR. Dostupné on-line: 213e3d02-af9b-5c57-0f8b-1d20240fb27e (uradprace.cz)

Obrázek: www.pixabay.com