Bankovní poplatky

Banka

Mít v bance otevřený běžný účet většina z nás považuje za samozřejmé, v podstatě nám přijde nemyslitelné fungovat bez něj. Díky neustálému zdokonalování a technologickému vývoji je totiž velmi efektivním nástrojem pro každodenní nakládání s penězi.

Vždyť i všichni zaměstnavatelé vyžadují číslo našeho účtu pro zasílání výplat. Na běžný účet nám tak pravidelně chodí výplata nebo důchod, platíme s ním bydlení, splácíme půjčky, spoříme, máme nastaveny trvalé příkazy, platební kartou k účtu platíme v obchodech, vybíráme hotovost z bankomatů apod. Zvykli jsme si na něj, protože nakládání s penězi je tak mnohem snazší.

Klient na běžném účtu disponuje se svými vlastními vloženými finančními prostředky. Transakce může provádět prostřednictvím vkladů, výběrů, nebo převodních příkazů. Na běžný účet lze většinou při splnění kritérií banky navázat všechny platební instrumenty, jako trvalé příkazy, svolení k inkasu, vydání šeků k účtu, pořízení platební karty. Běžný účet lze ovládat osobně na pobočce banky, ale také pomocí internetového a mobilního bankovnictví. Internetové a mobilní bankovnictví umožňuje mít přístup ke svému běžnému účtu odkudkoli a kdykoli, 24 hodin denně, stejně tak provádění veškerých transakcí.

Banka potom pravidelně poukazuje na účet úroky a inkasuje bankovní poplatky. Ty mohou být banku od banky velmi rozdílné. Tento nejběžnější finanční produkt je v dnešní době dostupný i zdarma. Úroky, které jsou nabízeny na běžných účtech jsou ale velmi malé nebo žádné, proto by měl sloužit především pro běžné operace s penězi, ne ke spoření. Většina bank vám nabídne balíčky služeb, v rámci kterých získáte, v závislosti na ceně, různé nadstandardní služby, jako kreditní kartu, zvýhodněné úročení, výběry z bankomatu zdarma apod. V případě měsíčního paušálu je však dobré si spočítat, zda se Vám takový balíček vůbec vyplatí.

Změna banky

Mnoho lidí v České republice se chová konzervativně, a přestože u své banky nejsou spokojeni, k odchodu se nemohou odhodlat. Odrazuje je především představa o tom, co přechod k jiné bance asi bude obnášet. Mají obavu, že celý proces je příliš složitý a zdlouhavý. Nutno zmínit, že obavy nejsou na místě.

Mezi nejčastější důvody, proč lidé přistupují k výměně dosavadní banky za jinou, bývá nespokojenost s výší poplatků (za vedení účtu, výběr z bankomatu, nebo jiné finanční operace), dále to bývá nedostatečná síť bankomatů, změněný ceník nebo třeba nespokojenost s internetovým bankovnictvím a přístupem pracovníků na pobočkách. Ke změně banky samozřejmě přispívají i reklamní kampaně, které se snaží nalákat nové klienty a nabízejí jim lepší podmínky, než mají u své banky.

Spočítejte si to: Kalkulátor bankovních poplatků

Kalkulátor bankovních poplatků je srovnávací služba pro srovnání poplatků na platebních bankovních účtech​. Kalkulátor sleduje pouze nabídky bank, které jsou svými pobočkami přítomné ve všech krajích. Ve vstupním dotazníku vyplňte, co očekáváte od svého účtu. Na základě toho kalkulátor vypočítá celkové náklady na založení a vedení účtů v České republice. Do založení účtu jsou započítány fixní poplatky, např. za zřízení trvalých příkazů k platbě, vydání platebních karet apod. Náklady za vedení účtu obsahují poplatky, které platíte každý měsíc při využívání svého účtu, např. měsíční poplatek za vedení, poplatek za výběry z bankomatu v jednom měsíci apod. Po odeslání formuláře se Vám zobrazí přehled účtů a nákladů, které odpovídají hodnotám vyplněným v dotazníku.

Chcete si srovnat nabídky bank v České republice? Klikněte zde: Kalkulátor bankovních poplatků

Jedná se o certifikovaný kalkulátor, jehož provozování podléhá dohledu.

Našli jste výhodnější nabídku? Nebojte se, změnit banku není tak složité, jak se zdá.

Změnit banku určitě není tak složité, jak by se mohlo zdát. Pokud Vám služby či cena za tyto služby, kterou platíte své stávající bance, nevyhovuje, poohlédněte se jinde. Našli jste zajímavější nabídku? Při změně využijte takzvaný Kodex mobility, který nabízí naprostá většina bank. Jeho výhodou je jednodušší a rychlejší vyřízení formalit. Díky tomuto kodexu stačí přijít do nové banky a ta za vás vyřídí vše potřebné. Pokud má klient zájem, nová banka totiž sama nejen zruší dosavadní účet, ale také převede všechny trvalé příkazy a inkasa. Vy si jen zvolíte datum, ke kterému se tak má stát.

Zájemci o změnu jednoduše stačí jen občanský průkaz a pár minut jednání v nové bance. Ta mu pak na základě Kodexu mobility sama nejen zruší dosavadní účet u jeho stávající banky, ale také převede všechny trvalé příkazy či inkasa, které tam měl klient navedeny. Klient si pouze zvolí datum, ke kterému se tyto příkazy změní. Stávající banka přitom nesmí komplikovat odchod, například účtováním poplatků nebo jinými překážkami. Změna je jednoduchá také v případě, že klient tohoto kodexu nevyužije, pouze bude muset absolvovat dvě cesty (do staré a nové banky) a sám si pak nastavit i nové trvalé příkazy.

Podmínkou bezproblémové změny účtu je však bezdlužnost vůči dosavadní bance. Pokud máte u dosavadní banky vedle běžného účtu, internetbankingu či platební karty také další služby, jako například hypotéku, je změna komplikovanější. U některých bank je totiž výhodnější úrok hypotéky podmíněn současným vedením běžného účtu.

TIP:

Podle zákona o platebním styku nesmí banky u drobných klientů inkasovat za zrušení účtu žádný poplatek (s výjimkou účtů vedených kratší dobu než jeden rok).