Vzdělávací akce 2022

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. (dále jen SOS MaS, z. s.) působí dlouhodobě v zájmu práv spotřebitelů Moravskoslezského kraje. Zaměřujeme se zejména na nejzranitelnější skupiny, mezi něž patří zejména senioři a zdravotně handicapovaní občané.

Mimo bezplatné poradenství (osobní, tel. a elektronické), se naše organizace dlouhodobě věnuje oblasti vzdělávání.

Zkušenosti z našich poraden stále potvrzují, že v případě seniorů je mnohem efektivnější předcházet nepříznivým následkům vyplývajících z porušování práv této slabší strany vztahu silnější stranou. Účinnou a osvědčenou formou jak těmto situacím předcházet je včasná prevence. A to jednak z důvodu stále nízké vymahatelnosti řady práv, ale také s ohledem na specifika této cílové skupiny. Senioři se např. často ostýchají porušování svých práv oznámit, svěřit se rodinným příslušníkům, nevědí, na koho se mohou v konkrétní věci obrátit a nezřídka tak dochází k tomu, že záležitost neřeší, či začínají řešit s velkou časovou prodlevou, což následně komplikuje samotné řešení. Senioři se vyznačují malou ochotou jít do jakéhokoliv mimosoudního nebo soudního sporu či oznámit trestný čin. Z výše uvedených důvodů je prevence stále naší stěžejní aktivitou.

SOS MaS, z. s., který díky podpoře Moravskoslezského kraje v minulých letech, navštívil se svými přednáškami desítky klubů seniorů, domů s byty zvláštního určení obývaných seniory, organizací zdravotně handicapovaných spoluobčanů, knihoven, v některých městech jsme se zapojili do projektů celoživotního vzdělávání seniorů atd..

V roce 2022 můžeme díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí v těchto aktivitách pokračovat.

V rámci finančního vzdělávání v roce 2022 soustředíme naši pozornost na problematickou oblast rodinného rozpočtu. A to rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky rozpočtů seniorských domácností. Podrobně se zastavíme u jednotlivých položek, nastíníme možnosti i limity snížení jednotlivých výdajových položek. Důraz klademe na položky typické pro rozpočty seniorských domácností. Velkou pozornost budeme např. věnovat položkám souvisejících s bydlením a energiemi, či nákupem potravin či léků… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je neuvážená změna dodavatele energií, nebo uzavření nevýhodné úvěrové smlouvy.

V rámci projektu s názvem Rodinný rozpočet, který byl ze strany Moravskoslezského kraje podpořen v rámci dotačního titulu: NAPK 3/22 Podpora tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních, osvětových aktivit a pořízení bezpečnostně technických prvků, uspořádáme minimálně 10 vzdělávacích akcí s finanční tématikou s minimální účastí 200 účastníků z cílové skupiny, kterou jsou senioři a zdravotně handicapovaní občané. 

Realizované akce v Moravskoslezském kraji v roce 2022:

11. 4. 2022 Klub seniorů Nový Jičín, Msgr. Šrámka 13, Nový Jičín 

11. 4. 2022 Ostrava, Společnost Senior, z. s., Na jízdárně 2895/18, 702 00 Moravská Ostrava

12. 5. 2022 Frýdek Místek, Centrum aktivních seniorů, Anenská 2477, 738 01 Frýdek-Místek

25. 5. 2022 Ostrava (beseda s neslyšícími spotřebiteli)

8. 6. 2022  Marie Majerové 1733/6, Poruba, 708 00 Ostrava – Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Ostrava

9. 6. 2022 Ostrava Nová Bělá

16. 6. 2022 Odry, Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry

20. 9. 2022 Frýdlant nad Ostravicí, Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1755 

26. 9. 2022 Bohumín, Klub seniorů Bohumín

3. 10. 2022 Ostrava K-trio, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka

18. 10. 2022 Klub seniorů Straník, Straník 80, Nový Jičín

20. 10. 2022 Seniorpoint Ostrava, U tiskárny 1, Ostrava Přívoz

10. 11. 2022 Ostrava-Hrabůvka, DPS Odborářská 72

 

Informace o všech akcích sledujte v našem kalendáři: Kalendář | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. (sos-msk.cz)