Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení.

O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií) a je třeba splnit tři podmínky:

  1. bydlíte v bytě na základě nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, služebnosti (věcného břemene) nebo jste vlastníkem bytu nebo domu, popř. jste členem bytového družstva
  2. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) – tj., že se Váš příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35 – vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
  3. 30 % vašich příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení – ty najdete níže v tabulce (řiďte se počtem osob ve vaší rodině a velikostí obce, kde žijete).

Pro nárok na příspěvek na bydlení se počítají příjmy všech osob, které spolu skutečně žijí v jedné domácnosti, nepočítají se jen příjmy nezaopatřených dětí (studující děti do 26 let).

Doplatek na bydlení

Pokud Vám po zaplacení nákladů na bydlení ani s pomocí příspěvku na bydlení nezbude tzv. částka životního minima, nebo pokud bydlíte v nestandardním bydlení (např. ubytovna, nebytový prostor, ubytování pro rekreaci), nebo máte jiný smluvní vztah k nemovitosti, než je vlastnické nebo družstevní bydlení, nájem, podnájem, služebnost, je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení.

POZOR: Pro doplatek na bydlení se již kromě příjmů (které se posuzují čisté jako průměr za 3 předchozí měsíce od měsíce podání žádosti; hledí se na podstatný pokles příjmu) a nákladů na bydlení (posuzují se v aktuálním měsíci) posuzuje také skutečnost, zda si osoba může sama zvýšit příjem vlastním přičiněním.

Kam se obrátit?

Bližší informace k dávkám na bydlení najdete na internetových stránkách Úřadu práce ČR ZDE nebo ZDE.

Žádost o obě dávky podávejte na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Žádosti lze podávat přes podatelnu ÚP ČR, zaslat poštou či prostřednictvím datové schránky.

Tištěné formuláře žádostí jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR a v elektronické podobě ZDE (příspěvek na bydlení) nebo ZDE (doplatek na bydlení).

Podrobnosti k možnému nároku na uvedené dávky Vám dle vaší konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR (kontakty viz výše) nebo telefonicky na 800 779 900 nebo emailem na callcentrum@uradprace.cz

 

Zdroj: www.mpsv.cz