Výdaje za léky

Výdaje za léky

Platbu pacienta v lékárně lze rozdělit do dvou základních skupin podle toho, zda se jedná o lék částečně hrazený nebo nehrazený ze zdravotního pojištění. U léků nehrazených ze zdravotního pojištění pacient platí plnou cenu léku.

Desítky i stovky korun měsíčně mohou lidé ušetřit jen tím, že si budou pečlivě vybírat, v jaké lékárně si léky koupí, nebo kde si vyzvednou své léky na předpis. Rozdíly mezi cenami léků jsou mezi většími a menšími městy, i v rámci velkých měst. Státní ústav pro kontrolu léčiv teď určuje maximální výši doplatku u částečně hrazených léků.

Doplatky na léky částečně hrazené zdravotní pojišťovnou

V případě, že lék není plně hrazen ze zdravotního pojištění (pacient musí doplácet) je možné v některých případech část doplatku hrazeného pacientem započítat do tzv. ochranného limitu.

Tzv. ochranný limit je stanoven ve výši:

  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku,
  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku,
  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.

Pokud celková částka uhrazená za regulační poplatky, za doplatky za částečně hrazené léky apod., překročí v kalendářním roce stanovený limit, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Bližší informace o dosažené výši u jednotlivých pacientů apod. jsou dostupné vždy u konkrétní zdravotní pojišťovny.

Do ochranného limitu se započítávají doplatky za částečně hrazené léky, a to ve výši doplatku na nejlevnější lék, který obsahuje stejnou léčivou látku se stejnou cestou podání. Takové léčivo nazýváme generikum. Nebojte se na něj zeptat svého lékárníka.

Příklad:

Lék 1 = doplatek pacienta 100Kč

Lék 2 = doplatek pacienta 50Kč

Lék 3 = doplatek pacienta 20Kč

Všechny uvedené léky mají stejnou účinnou látku se stejnou cestou podání.

Do ochranného limitu se ve všech případech započítává pouze 20Kč, což odpovídá doplatku za nejlevnější lék.

V případě, že by byl některý z uvedených léků plně hrazen ze zdravotního pojištění, poté se započitatelný doplatek rovná 0 Kč.

 

Doplatek u podpůrných nebo doplňkových léků, které jsou uvedeny ve vyhlášce o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné a doplňkové léčbě, se započítává pouze u osob starších 65 let (včetně dne, kdy dovršily tento věk).

Pokud lékař trvá na vydání předepsaného léku, vyznačí na receptu „Nezaměňovat“. V takovém případě se i přes výše uvedená pravidla do ochranného limitu započte doplatek v plné výši.

Pozor při nákupu léčiv a doplňků stravy na internetu, na základě inzerce v novinách nebo na základě telefonicky učiněné nabídky!!!

Pamatujte, žádné zázraky se zpravidla po požití takových preparátů nekonají. Spotřebitelé pouze platí vysoké částky za předražené preparáty pochybného složení.

Máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku, závadu v jakosti léčivého přípravku, nebo jste se setkali s nelegální nabídkou léčivého přípravku na Internetu? Nahlaste takovou skutečnost Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Zdroj:

www.olecich.cz

www.mzcr.cz/leky.aspx