Ze zkušeností v oblasti spotřebitelského vzdělávání víme, že nejlepším způsobem předávání informací spotřebitelům – seniorům, vzhledem k úspěšnosti jejich zapamatování, je předávání zábavnou formou. Z tohoto důvodu jsme vytvořili několik brožurek, které kromě důležitých informací, které by měl každý spotřebitel znát, obsahují také oblíbené křížovky. Ke každému ze zvolených témat jsme přidali švédskou křížovku nebo osmisměrku s tajenkou. Tyto křížovky jsou k dispozici zdarma účastníkům našich vzdělávacích akcí a také klientům našich poraden v seniorském věku. Pro všechny ostatní zájemce jsme umístili křížovky na naše webové stránky, kde si je mohou zdarma ve formátu pdf stáhnout a vytisknout.

V brožurkách spotřebitele informujeme nejen o jejich základních právech a seznamujeme je s potenciálními riziky vyplývajícími z uzavírání rizikových typů smluv, ale samostatné brožurky jsme věnovali také finanční problematice, nebo nekalým praktikám cílícím nejen na seniory.

Stáhněte si naše křížovky níže.

Přejeme Vám příjemné čtení a snad i poučení spojené s příjemnou zábavou.

Redakce SOS MaS, z. s.

 

KŘÍŽOVKY PRO SPOTŘEBITELE 2022

Také v roce 2022 vydalo Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. oblíbené vzdělávací křížovky a to díky finančnímu přispění ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje a měst Ostrava, Bohumín, Liberec a Rožnov pod Radhoštěm.

Za podporu mnohokrát děkujeme!

Křížovky tentokrát s aktuálním tématem Energií jsou spotřebitelům zdarma k dispozici na poradnách SOS MaS, z. s. a také jako poděkování za účast na našich vzdělávacích akcích pro zranitelné spotřebitele, které jsme s podporou výše uvedených donátorů mohli v roce 2022 realizovat.

 

KŘÍŽOVKY PRO SPOTŘEBITELE KE STAŽENÍ ………….křížovky 2022 Energie

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravil pro spotřebitele i v roce 2021 vzdělávací křížovky.

KŘÍŽOVKY PRO SPOTŘEBITELE V ke stažení ….. ZDE

Cílem této brožurky je přiblížit spotřebitelům osvětlit problematiku nákladů souvisejících s bydlením s důrazem na problematiku související zejména s energiemi – elektřinou a plynem a dalšími službami, tak aby se lépe vyznali ve svém vyúčtování. Vysvětlují možnosti řešení nesrovnalostí ve vyúčtováních, varují před možnými nástrahami uzavření nevýhodných smluv a možnostmi vyvázání se ze smluv uzavřených po telefonu či při podomním prodeji.

Křížovky, které jsou součástí každého tématu, a které mají čtení této brožurky zpestřit a přinést trochu zábavy, nejsou samoúčelné. Čtenáři totiž po jejich vyluštění naleznou v tajenkách důležité informace.

Tuto publikaci vydalo Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. díky finančnímu
přispění ze strany Moravskoslezského, Olomouckého a Pardubického kraje a měst Český
Těšín a Olomouc.

Brožurka je neprodejná a je primárně určena pro účastníky vzdělávacích akcí SOS MaS, z.s., jako poděkování za účast.

 

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. připravil pro spotřebitele i v roce 2020 vzdělávací křížovky.

KŘÍŽOVKY PRO SPOTŘEBITELE IV ke stažení ….. ZDE 

Cílem této brožurky je přiblížit spotřebitelům nekalé praktiky, které mohou být využívány při obchodních jednáních. Spotřebitel se dozví s jakými Klamavými obchodními praktikami a Agresivními obchodními praktikami se může setkat.

Křížovky, které jsou součástí každého tématu, a které mají čtení této brožurky zpestřit a přinést trochu zábavy, nejsou samoúčelné. Čtenáři totiž po jejich vyluštění naleznou v tajenkách důležité informace.

Vydání brožury s křížovkami podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,  Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj. Brožurka je neprodejná a je primárně určena pro účastníky vzdělávacích akcí SOS MaS, z.s., jako poděkování za účast.

 

Křížovky pro spotřebitele I. dotisk 2019 ke stažení zde: Křížovky 1. dotisk z roku 2019

Díky těmto křížovkám se spotřebitelé zábavnou formou a na názorných příkladech dozví některé důležité informace ze spotřebitelského práva.

Vydání tohoto prvního sešitku s dvaceti křížovkami finančně podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, dotisk v roce 2019 podpořil kromě MPO také Olomoucký kraj.

Křížovky pro spotřebitele II. Finanční tématika ke stažení zde: Křížovky pro spotřebitele II. finanční

Cílem této brožurky je přiblížit spotřebitelům oblast financí a některá vybraná témata související s bydlením. Vydání této brožurky s křížovkami podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Moravskoslezský kraj. Brožurka je neprodejná a je primárně určena pro účastníky vzdělávacích akcí SOS MaS, z.s., jako poděkování za účast.

 

Křížovky Nenecháme sebou manipulovat! ke stažení zde: Nenechám-sebou-manipulovat

V této brožurce se snažíme osvětlit některé principy, které jsou při obchodních jednáních využívány, přiblížit jak manipulace působí na člověka a s jakými nekalými praktikami se může spotřebitel setkat.
Cílem této brožurky je nejen přinést trochu zábavy v podobě křížovek, ale také spotřebitelům objasnit a ukázat na některých příkladech základní metody, jak manipulaci a nekalé praktiky rozpoznat a bránit se jim. Manipulaci totiž může být těžké včas odhalit. Často probíhá skrytě. Úspěšná obrana však předpokládá, že jsme schopni rozpoznat, že s námi někdo manipuluje.

Publikace byla spolufinancována z těchto finanční zdrojů a realizována v rámci těchto projektů:

  • ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky z podpory seniorů pro rok 2018, realizováno v rámci projektu „Důstojně bydlím – tedy žiju!“
  • z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu zdravé stárnutí v MSK na rok 2018, projekt „Nenechám sebou manipulovat!“
  • z rozpočtu města Opavy v rámci dotačního titulu Podpora opatření na podporu prevence kriminality, projekt „Nenechám sebou manipulovat!“
  • z rozpočtu města Český Těšín v rámci projektu „Preventivní vzdělávání seniorů v Českém Těšíně“

Spotřebitelské křížovky III. ke stažení zde: Křížovky pro spotřebitele III.

Nová brožura s křížovkami se snaží spotřebitelům přiblížit aktuální témata, jako jsou nákupy použitého zboží, nákupy ojetých automobilů, podrobně rozebírá téma smlouvy o dílo nebo uzavírání smluv na dálku a problematiku nevyžádaných zásilek.

Vydání této brožury s křížovkami podpořilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.