O projektu ČSOB (2016)

Tyto internetové stránky vznikly v rámci projektu Finanční poradenství, osvěta a vzdělávání pro zvlášť zranitelné spotřebitele – seniory, který realizuje Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. za finanční podpory Československé obchodní banky, a. s.

Cílem projektu je zvýšit právní a funkční gramotnost seniorů ve vztahu k finančním produktům, zejména v oblasti prevence nezodpovědného zadlužování.

Prostřednictvím webové prezentace, přednáškových akcí i distribuce tištěných informačních materiálů – letáků přispějeme ke zvýšení informovanosti obyvatel v seniorském věku v oblasti financí a znalosti základních pojmů týkajících se finančního práva. Bude podpořeno efektivnější využívání práv ze strany spotřebitelů, kteří jsou v postavení slabší strany smluvního vztahu, a tím dojde i k eliminaci negativních dopadů protiprávního nebo neetického chování některých firem působících na finančním trhu. Podpoříme připravenost seniorů a handicapovaných osob na manipulace ze stran finančních obchodních zástupců a jejich kritický náhled na všudypřítomnou reklamu propagující úvěrové produkty.

Na semináře určené pro seniory či handicapované osoby, kterých bude v rámci projektu realizováno min. 6 se mohou těšit senioři z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Počítáme s celkovou účastí minimálně 150 osob. Semináře jsou pro cílovou skupinu bezplatné. Pozvánky a další informace o pořádaných akcích naleznete v sekci Akce.

Československé obchodní bance, a. s. tímto děkujeme za finanční podporu!

logo-csob