Projekt Nezadlužím se!

Zkušenosti z našich poraden stále potvrzují, že v případě seniorů je mnohem efektivnější nepříznivým následkům vyplývajících z porušování práv této slabší strany vztahu silnější stranou, formou osvědčených metod prevence, předcházet, než je následně řešit. Proto i v roce 2020 se v rámci preventivních akcí zaměřujeme především na vzdělávací aktivity. 

Cílová skupina projektu:

Projekt se zaměřuje na jedny z nejrizikovějších skupin spotřebitelů – skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením, často bojující nejen s handicapy vyplývajícími z důvodu věku, ale také z důvodu zdravotních, skupinu, která se snadno stává obětí manipulace a přitom se, jen s obtížemi, adaptuje na nové podmínky.

Důvody rostoucího zadlužení této skupiny jsou velmi různorodé. Ať už je důvodem podpis nevýhodné smlouvy, neschopnost vyjít s nízkým státním důchodem, nebo neuvážené zapůjčení finančních prostředků nesprávné osobě často rodinnému příslušníku, či tak, že se senior s důvěrou stane ručitelem osobě, která následně své finanční závazky nesplácí, vždy to má souvislost s finanční gramotností.

Předpokladem zdravých financí je znalost vlastního rozpočtu. Zatímco mladší generace si evidenci rodinných financí často nevede, čeští senioři mají rádi v oblasti peněz pořádek. Většina z nich si dokonce každý měsíc nějakým způsobem evidenci svých výdajů vede. Sestavovat vyrovnaný rozpočet s omezenými příjmy a omezenými možnostmi jejich zvýšení však není jednoduché. Senioři často řeší problém s nevyváženým rozpočtem šetřením na nesprávných místech – nákupem nekvalitních potravin, nadměrné omezování spotřeby tepla…, přitom však není výjimkou uzavření dlouhodobé nevýhodné smlouvy, často za použití nekalých obchodních praktik ze strany prodejce nebo neuvážené zadlužení seniorů i kvůli rodinným příslušníkům, což má často dlouhodobý fatální dopad na rodinné finance. Náš projekt se proto zaměřuje na skupinu seniorských domácností, jimž má usnadnit vedení vlastních finančních rozpočtů a tím pomoci předcházet zadlužování seniorských domácností.

Projekt tak navazuje na aktivity z předešlých let, kdy jsme se zaměřovali primárně na problematiku prevence před neuváženým zadlužováním.

V roce 2020 uspořádáme v Moravskoslezském kraji v rámci tohoto projektu minimálně 10 vzdělávacích akcí, přičemž hlavním tématem bude Rodinný rozpočet. Bližší informace o vzdělávacích akcích v rámci tohoto projektu si můžete přečíst zde.

Ze zkušeností v oblasti spotřebitelského vzdělávání víme, že nejlepším způsobem předávání informací seniorům, vzhledem k úspěšnosti jejich zapamatování, je předávání zábavnou formou, všichni účastníci vzdělávání proto obdrží od nás zdarma jako poděkování za účast brožurku vzdělávacích křížovek. Pro všechny ostatní zájemce jsme na web umístili všechny naše brožurky s křížovkami ke stažení. 

V rámci realizace projektu Nezadlužím se! můžeme tyto webové stránky rozšířit právě o problematiku sestavování rodinného rozpočtu v jeho souvislostech, včetně konkrétních položek rozpočtu, jak na příjmové tak výdajové straně se zaměřením na nejdůležitější položky rozpočtů seniorských domácností. 

Naše vzdělávací aktivity pro veřejnost jsou provázány s našimi poradenskými službami. Účastníci akcí často následně využijí individuální poradenské služby v některé z našich bezplatných poraden. SOS MaS, z. s. v rámci udržení vysoké úrovně našich služeb každoročně proškoluje poradce v aktuální právní úpravě V roce 2020 opět zrealizujeme intenzivní prohlubující školení pro poradce poskytující poradenské služby v Moravskoslezském kraji.

V roce 2020 byl náš projekt s názvem Nezadlužím se! podpořen ze strany Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu Prevence kriminality.

Za podporu děkujeme!