Pojmy ze světa financí

Anuita, RPSN, kontokorent, chargeback, leasing, lichva, BRKI, NRKI…

Víte jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou? Mezi aktivy a pasivy? Nerozumíte pojmům použitým ve smlouvě s úvěrovou společností? Jsou pro Vás některé pojmy ze světa financí nesrozumitelné?

Ptáte se, proč byste je vlastně měli znát? Protože, kdo se v nich orientuje, nevystavuje sebe ani svou rodinu zbytečným rizikům, nenechá se jen tak napálit a může také hodně ušetřit!

Pokud byste rádi byli těmi, kteří se vyznají, pak čtěte naše stránky! Na této stránce budeme postupně doplňovat rejstřík základních pojmů ze světa financí, a to zejména souvisejících s úvěry a podobnými finančními produkty.

Tak například víte, co to je AKONTACE? Že ne?

AKONTACE

první mimořádná splátka někdy používáno ve smyslu záloha obecně. Nejčastěji se s tímto termínem setkáte u leasingu nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny.

POZOR: Výše akontace ovlivňuje další výši splátek a často i výši úroků. Dlužník ochotný složit větší akontaci bývá obvykle považován za méně rizikového a může dosáhnout na lepší podmínky úvěru.

Někdy se uvádí v procentech, někdy v absolutní částce nebo údajem bez akontace.

ANUITA

Stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech (např. jednou měsíčně) po dané období. Výše anuity se v čase (v průběhu splácení) nemění!

Anuita v sobě obsahuje:

  • úmor, což je samotná splátka vypůjčených peněz (tzv. jistiny) a
  • úrok, který představuje odměnu za půjčení peněz.

Výše úroku, obsaženého v anuitě, se časem snižuje a výše úmoru se naopak zvyšuje.

Tento způsob splácení je často používán u větších a dlouhodobějších úvěrů.

BĚŽNÝ ÚČET

Účet u banky, na který si klient může peníze kdykoli vložit nebo vybrat. Klient banky si na něj zpravidla nechává posílat mzdu, důchod či jiný příjem (např. sociální dávky) a platí z něj pravidelné platby spojené s chodem domácnosti a nákupem věcí a služeb. Klient na běžném účtu v podstatě hospodaří se svými penězi. Vklady a výběry může klient uskutečňovat různými způsoby v hotovosti i pomocí bezhotovostních převodů v závislosti na nabídce banky.

BONITA

Schopnost dlužníka dostát svým finančním závazky (schopnost splácet úvěr). Ohodnocení tzv. úvěruschopnosti klienta. Při hodnocení úvěruschopnosti posuzuje budoucí věřitel řadu faktorů např. věk, pohlaví, vzdělání, profesi, rodinný stav, trvalé příjmy a pravidelné výdaje, jak žadatele o úvěr, tak celé domácnosti, majetkové poměry a další údaje, které si od žadatele o úvěr vyžádá. Zpravidla je prověřena i žadatelovu úvěrová historie a platební morálka, mimo jiné např. i v registrech dlužníků (Bankovní Registr Klientských Informací, Nebankovní Registr Klientských Informací, SOLUS..).

DEBETNÍ KARTA

Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Pomocí této karty můžete zpravidla platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu. Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).

DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK

Peníze, které má klient v daném okamžiku na svém účtu k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo naopak snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

DLUŽNÍK

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně sjednaného úroku.

EMBOSOVANÁ PLATEBNÍ KARTA

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička).

FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY

Doba, po kterou se úroková sazba nemění.

Výhody kratší fixace: umožňuje nižší úrokovou sazbu a tím zpravidla i snížení měsíční splátky. Kromě toho je možné splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny apod.).

Výhody delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má výhodu v tom, že můžete dlouhodobě dobře a přesně plánovat své rodinné výdaje.

Fixace úrokové sazby se využívá zejména u spotřebitelských úvěrů na bydlení, tzv. hypoték.

FIXAČNÍ OBDOBÍ

Období, během kterého, je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá zejména u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

FIXNÍ (PEVNÁ) ÚROKOVÁ SAZBA

Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru, nebo na dohodnuté fixační období.

HOME BANKING

Home banking Vám umožní komunikaci s bankou prostřednictvím sítě internet. K zavedení této komunikace je třeba mít vhodný počítač s nainstalovaným speciálním programem banky (tím se home banking odlišuje od internetového bankovnictví, do kterého se klient banky může připojit prakticky z kteréhokoliv elektronického zařízení připojeného na síť internet, samozřejmě při zachování nutné obezřetnosti, a všech bezpečnostních opatření, která s využíváním internet bankingu souvisí).

JISTINA

Půjčená částka peněz.

ÚMOR

Splátka dluhu.

ÚROK

Úrok je zjednodušeně odměna pro věřitele za půjčení určité peněžní částky.