Česká národní banka opětovně upozorňuje na další vlnu podvodných emailových zpráv, ve kterých jsou jménem České národní banky kontaktovány osoby s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku s příslibem následné finanční odměny.

Česká národní banka v této souvislosti znovu zdůrazňuje, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky, ale o tzv. phishingové útoky, směřující k vylákání osobních údajů dané osoby. Na jejich základě pak může dojít ke zcizení finančních prostředků z bankovních účtů takto oslovených osob.

Česká národní banka proto veřejnost opakovaně upozorňuje, aby na obdobné e-mailové zprávy nereagovala, zejména aby nikomu nesdělovala autentizační údaje jako např. přihlašovací hesla či PIN. Dále Česká národní banka rozhodně doporučuje neotvírat případné přílohy podezřelých e-mailových zpráv ani nespouštět v nich uvedené odkazy na webové stránky. Česká národní banka v této souvislosti rovněž odkazuje na již dříve vydané Upozornění České národní banky na rizika spojená s využíváním elektronického bankovnictví.

Česká národní banka považuje za vhodné také zdůraznit, že ČNB v žádném případě plošně neoslovuje veřejnost prostřednictvím e-mailové komunikace s cílem vynutit si platbu jakýchkoliv poplatků za převod peněžních prostředků.

Zdroj: www.cnb.cz