Zákon o spotřebitelském úvěru zakazuje při nabízení, sjednávání a plnění smlouvy o úvěru se spotřebitelem některé praktiky, které v minulosti přinášely spotřebitelům v praxi největší problémy. Přesto, že jsou zakázané mohou se s nimi spotřebitelé u některých   Pokud se s některou z níže uvedených praktik setkáte, na úvěr od tohoto poskytovatele raději zapomeňte a rychle pryč!

Zakázáno je toto:

 

  • Zákaz použití směnky nebo šeku

V souvislosti s úvěrem nesmí být po spotřebiteli požadován podpis směnky nebo šeku!

Směnka i šek byly v minulosti často ve vztazích se spotřebiteli zneužívány. Jaké riziko Vám hrozí při podpisu směnky?

Směnka není závislá na původní smlouvě o úvěru. Směnka je samostatnou povinností zaplatit určitou peněžní částku. Může tak dojít k situaci, kdy splatíte celý úvěr a poté Vás po něj někdo vymáhá znovu na základě směnky, kterou jste podepsal. Směnka může být samostatně převáděna na jinou osobu – prodávána, protože je od původní smlouvy o úvěru oddělena. Toho, kdo nakonec splnění povinnosti ze směnky vymáhá, nemusí zajímat, že jste úvěr již splatili.  

! Pravidlo: Nikdy v souvislosti se spotřebitelským úvěrem nepodepisujte věřiteli směnku nebo šek!!!

 

  • Použití drahých telefonních linek

Při poskytování úvěru je určitě možné používat telefonní komunikaci a textové zprávy. Pro přístup ke službám však poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěrů nesmějí využívat tzv. telefonní čísla s vyšší než běžnou cenou,  zejména tzv. čísla pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla nebo telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady.

Že nevíte, která čísla to jsou? Čísla s vyjádřenou cenou jsou taková, ze kterých je možno poznat, kolik za hovor zaplatíme. Doporučujeme proto mrknout na stránky Českého telekomunikačního úřadu, kde naleznete přehledný dokument, který Vás do problematiky drahých telefonních linek uvede, klikněte zde.

Volání na takováto čísla se může spotřebiteli velmi prodražit. Místo, aby díky úvěru k někým penězům přišli, často zaplatí vysoké částky za hovory, aniž by nakonec ke skutečnému poskytnutí úvěru došlo!

! Pravidlo: Používá Váš poskytovatel či zprostředkovatel úvěru pro přístup ke službám drahou telefonní linku. Na číslo raději nevolejte a neprodleně kontaktujte dozorový orgán, jímž je Česká národní banka.

  • Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Víte, že uzavírání rozhodčích doložek je od prosince 2016 ve spotřebitelských smlouvách zapovězeno.

Požaduje se po mě, abych při uzavírání smlouvy v roce 2017, podepsal rozhodčí doložku? Bude sice neplatná, ale takovýto poskytovatel či zprostředkovatel nemá moc páru o platné právní úpravě, což není moc dobré znamení, proto raději rychle pryč. 

!Pravidlo: Rozhodčí smlouvy ve spotřebitelských smlouvách uzavřené po 1. prosinci 2016 jsou neplatné.

A co jsou ty rozhodčí smlouvy vlastně zač?

Rozhodčí smlouva na místo obecných soudů, zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů, které ze smlouvy vzniknou. Rozhodčí smlouva se týká buď:jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly (rozhodčí doložka).

  • Podmiňování uzavření smlouvy o úvěru sjednáním jiné smlouvy o doplňkových službách

Je zakázáno vázat uzavření smlouvy o úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává nějaká doplňková služba. Pokud by to poskytovatel úvěru vyžadoval, vyvstává otázka, zda je doplňková služba pro spotřebitele vůbec výhodná, zda nebude platit za něco co vůbec nepotřebuje.

!Pravidlo: Budoucímu dlužníku musí být umožněno uzavřít smlouvu o úvěru i bez uzavření  dalších smluv o doplňkových službách, kromě níže uvedených výjimek.

Existují povolené výjimky.

1) podmínka uzavření pojistné smlouvy. Věřitel může po dlužníku vyžadovat, aby takovouto pojistnou smlouvu uzavřel, avšak nesmí jej omezovat při výběru pojistitele!

2) povinnost pojištění vozidla, které je financováno spotř. úvěrem

3) povinnost uzavření smlouvy o zřízení platebního nebo spořícího účtu (pozor musí být bezplatný!!), jehož účelem je shromažďovat peněžní prostředky pro splácení nebo obsluhu spotř. úvěru

Zákaz vázání smlouvy na uzavření jiné smlouvy se neuplatní u stavebního spoření.

  • Požadavek neúměrného zajištění spotřebitelského úvěru

Příklad: Požaduje po Vás věřitel, abyste půjčku ve výši několika desítek nebo několika málo set tisíc zajistili nemovitostí v hodnotě několika miliónů Korun. Možná Vám chce poskytnout úvěr nikoliv proto, aby si případně vydělal na úrocích, ale s úmyslem získat Vaši nemovitost.

!Pravidlo: Zajištění úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. (posuzuje se k okamžiku uzavření smlouvy o úvěru)

!Pravidlo: Pokud je k zajištění spotřebitelského úvěru použita nemovitost, nebo věcné právo k nemovité věci, může toto zajištění mít pouze formu zástavního práva.

Zákon o spotřebitelském úvěru stanoví také přísnější pravidla pro postup při oceňování předmětu zajištění (nemovitosti) v případě, spotřebitelského úvěru na bydlení. Nemělo by tedy docházet, k tomu, že bude hodnota nemovitosti, která má sloužit k zajištění úmyslně zkreslována.