Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vydalo v nákladu 5000 kusů informační materiál ke spotřebitelským úvěrům. Letáček spotřebitelům přiblíží základní práva spotřebitele ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a seznámí jej se základními pravidly zodpovědného zadlužování.

Finanční podporu, díky které leták vznikl, poskytli Československá obchodní banka, a. s. v rámci svého grantového řízení a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Letáky v tištěné podobě jsou zájemcům k dispozici v síti našich poraden a v rámci našich vzdělávacích akcí.

Leták ke spotřebitelským úvěrům si můžete také stáhnout a vytisknout ve formátu pdf zde:

Letáček Spotřebitelský úvěr 2017

Spotřebitelský úvěr

Letáček Spotřebitelský úvěr 2017

Letáček Spotřebitelský úvěr 2017 2. strana