bez peněz6. díl seriálu Nezadlužím se! Do problémů se splácením se mohou dostat nejen ti, kteří si neuváženě nabrali půjčky, ale často i ti s původně poctivými úmysly, kteří se mohou dostat do potíží se splácením kvůli ztrátě zaměstnání, ztrátě partnera či z důvodu nemoci. Na benevolenci věřitelů nelze spoléhat a rozhodně se vždy vyplatí s nimi komunikovat a na řešení problému spolupracovat.

  • Komunikujte! Požádejte věřitele o změnu splátkového kalendáře nebo o odklad splátek.
  • Neberte si další úvěr, jen proto, abyste uhradili splátky jiného úvěru a oddálili tak nevyhnutelné. Je to nejkratší cesta do dluhové pasti.
  • Pokuste se zvednout Vaše příjmy či snížit náklady, anebo nejlépe obojí současně.
  • Zvažte možnost konsolidace půjček.
  • Nejhorší strategií ze všech, je nedělat nic!

JAKÉ SANKCE VÁM PŘI NESPLÁCENÍ HROZÍ?

Pokud budete v prodlení se splácením dluhu, budete pravděpodobně povinni věřiteli hradit:

  • náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s Vaším prodlením,
  • úroky z prodlení, a
  • smluvní pokutu.

Zákon výši těchto plateb nově výrazně omezuje! Jak? Dozvíte se zde.

Při delším prodlení hrozí, tzv. zesplatnění celého úvěru.

! O výši případných sankcí se zajímejte již při sjednávání úvěru! Předejdete tím možným nepříjemným překvapením.

? Víte, že věřitelé mohou být spoluodpovědní za vzniklou situaci v případě, že půjčí osobě, která by úvěr dostat vzhledem ke svým poměrům neměla? 

Neposoudí-li věřitel před uzavřením smlouvy dostatečně úvěruschopnost spotřebitele je smlouva neplatná. Spotřebitel je pak povinen vrátit poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem.