SOS MaS. z. s. uspělo s preventivním projektem Nezadlužím se! u Moravskoslezského kraje také v roce 2019

S radostí Vám můžeme oznámit, že díky finanční podpoře ze stany Moravskoslezského kraje můžeme také v roce 2019 pokračovat v našich vzdělávacích aktivitách s finanční tématikou.

Na rozdíl od seminářů, které jsme realizovali v minulých letech a kdy jsme se zaměřovali zejména na dluhovou problematiku, pojmeme finanční vzdělávání v roce 2019 šířeji. Zaměříme se na problematiku rodinného rozpočtu jako celku, tedy na příjmové i výdajové položky rozpočtů seniorských domácností.

Lektor účastníky vzdělávání nejen provede jednotlivými kroky sestavování rozpočtu, ale na rozdíl od jiných návodů se podrobněji zastaví u jednotlivých položek, jejich podstatu vysvětlí, nastíní možnosti i limity snížení jednotlivých výdajových položek. Stejně tak se podíváme na možnosti na straně příjmové, a to s ohledem na cílovou skupinu seniorů a zdravotně handicapovaných..

Důraz budeme klást na položky typické pro rozpočty seniorských domácností. Velkou pozornost budeme např. věnovat položkám souvisejících s bydlením, nákupem léků… Díky našim zkušenostem z poradenské činnosti zařadíme také určitá varování před konkrétním jednáním, které může mít negativní vliv na vyváženost rozpočtu v budoucnu, jako je uzavírání úvěrových smluv, převzetí ručitelského závazku, neuvážená změna dodavatele energií…

Problematika bude účastníkům představována na názorných příkladech, účastníci se seznámí s příběhy seniorů z našich poraden, např. s konkrétními scénáři podvodů na seniorech, zásadami bezpečného nakládání s hotovostí i zásadami bezpečného bezhotovostního placení. Ani tentokrát neopomeneme pravidla pro rozlišování dobrých a špatných půjček. Zamyslíme se nad tím, kde jsou možné rezervy v rozpočtu a které položky není vhodné eliminovat.

Jak je naší dobrou a ověřenou praxí, také při realizaci těchto vzdělávacích akcí budeme úzce spolupracovat s organizacemi, které seniory sdružují (kluby seniorů, Seniorcentra) či organizacemi, které poskytují této skupině sociální služby (např. Charita), případně se zástupci měst a obcí, kteří mají problematiku seniorů ve své kompetenci. Vzdělávání je pro seniory zdarma, navíc od nás všichni účastníci obdrží jako dárek za účast tištěnou brožurku vzdělávacích křížovek.

Na podzim roku 2019 uskutečníme v Moravskoslezském kraji celkem 10 vzdělávacích akcí. Konkrétní místa a časy seminářů včas zveřejníme v kalendáři a na této stránce.

Těšíme se na Vás.

Lektorský tým Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.