Zkroťte své rodinné finance

Také znáte důvěrně situaci, kdy před výplatou počítáte každou korunu a bojujete s tím, jak vyjít s penězi, co Vám zbývají? Nic neobvyklého. Poměrně hodně domácností je rádo, když jejich příjmy pokryjí všechny jejich výdaje. Přitom by bylo žádoucí, aby domácnosti hospodařily s přebytky, díky kterým by si mohly něco naspořit a vytvořit tak potřebnou rezervu „na horší časy“ a neočekávané výdaje. Pokud se to nedaří může Vám pomoci sestavení rodinného rozpočtu.

Ten vám umožní získat přesný přehled o tom, odkud a kdy peníze přicházejí a hlavně kam. Ukáže, kde by se dalo ušetřit, kam peníze zbytečně utíkají. Vyjasněný rozpočet vám pomůže zajistit kontrolu nad finanční situací rodiny a předejít tak předluženosti, osobnímu bankrotu a podobným nepříjemnostem. Rozpočet také napomáhá vytvořit podmínky pro naplnění budoucích cílů, jako je například vysněná dovolená nebo nové auto, či nové bydlení.

Rodinný rozpočet je plán finančního hospodaření domácností. Navíc sestavení jednoduchého rozpočtu není vůbec složité. Vystačíte si i s obyčejnou tužkou a blokem. Pokud máte raději vše elektronicky, využijte např. excelovskou tabulku, nebo můžete vyzkoušet některou z mnoha dostupných aplikací.

Kde začít při sestavování rodinného rozpočtu?

Základem každého rozpočtu, včetně toho rodinného, je přehled příjmů a výdajů. Proto je potřeba opravdu poctivě po dobu minimálně jednoho měsíce zapisovat všechny příjmy i výdaje.

Buďte k sobě upřímní a co nejpodrobněji zaznamenejte všechny měsíční výdaje a příjmy. Schovávejte si všechny účtenky a využijte data z internetového bankovnictví.

Po jejich sečtení přichází čas účtování, které vám odhalí vaši konkrétní situaci. V ideálním případě by vám každý měsíc měla zůstat po odečtení všech výdajů alespoň 20 % z celkového příjmu, které by měly být určeny na finanční priority jako je vytváření rezervy na neočekávané výdaje, spoření, kvalitní pojištění případně splácení dluhů. Je však pravdou, že v případě domácností tvořených seniory, jejichž příjem je tvořen pouze důchody, se tento cíl může zdát zcela nereálný. Pokud jste se dokonce dostali do minusu, opravdu nezbývá než začít na výdajové straně hledat úspory

Uvědomujeme si, že finanční situace seniorů není vůbec lehká, a proto se budeme snažit Vám situaci alespoň trochu ulehčit tím, že Vám, na těchto stránkách poskytneme některé informace o možnostech zvýšení příjmové, či naopak snížení výdajové stránky a upozorníme na některá úskalí.

.

Vytiskněte si křížovku 🙂