SVĚTOVÝ DEN SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV

Ani v tento krizový čas bychom neměli zapomenout na den, který patří všem spotřebitelům, a  který připadá každoročně na 15. března. Právě v tento den spotřebitelé na celém světě slaví Světový den spotřebitelských práv, který nám má připomenout, že ochrana našich spotřebitelských práv není samozřejmostí.

Jaká je jeho historie?

Letos uběhne již 58 let od okamžiku, který se považuje za základní krok pro vytvoření současného systému ochrany spotřebitelů, jakožto slabší smluvní strany. Americký prezident J. F. Kennedy vystoupil právě 15. března 1962 na půdě Kongresu a vyhlásil čtyři základní teze na ochranu spotřebitelů. Celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International na základě toho v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv.

Stanovena byla nejprve tyto čtyři základní spotřebitelská práva:

–          Právo na bezpečnost výrobků a služeb

–          Právo na informace

–          Právo na výběr (právo volby)

–          Právo být slyšen (hlavně u reklamací)

Později byla navíc přidána ještě další čtyři práva:

–          právo na uspokojení základních potřeb (jídlo, pití apod.)

–          právo a náhradu

–          právo na spotřebitelskou výchovu

–          právo na zdravé životní prostředí.

Spotřebitel a EU

ČR je členskou zemí EU, je třeba v této souvislosti zmínit, že základem evropské spotřebitelské politiky je pět základních práv spotřebitele, a to právo na zdraví a bezpečnost, na ochranu ekonomických zájmů spotřebitele před zneužíváním moci prodejcem, na odškodnění, na informace a výchovu, a právo na zastoupení. K harmonizaci postupů na úrovni EU začalo docházet již od poloviny 70. let.

Jako samostatnou a plnohodnotnou komunitární politiku zavedla ochranu spotřebitele Maastrichtská smlouva (1993). Lisabonská smlouva zařadila politiku ochrany spotřebitele do sdílených pravomocí EU. Dnes má ochrana spotřebitele průřezový význam, což se projevuje tak, že požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele jsou brány v úvahu při vymezování a provádění také ostatních evropských politik a činností EU.

Kde hledat pomoc?

A na koho se mohou spotřebitelé obracet se svými problémy a dotazy? Spotřebitelům bezplatně pomáhá řada nezávislých, nevládních neziskových spotřebitelských organizací. U nás se mohou spotřebitelé obrátit například na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., kde získají rady související se spotřebitelskými otázkami. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek hájící zájmy spotřebitelů. V současné době provozujeme dvacet dva poraden pokrývající celé území České republiky. Spotřebitelé mohou kromě osobního poradenství využít také další formy komunikace, jako telefonickou či elektronickou. Kromě poradenství realizujeme řadu dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů, např. vzdělávací aktivity pro spotřebitele a zejména pro nejrizikovější skupiny tzv. zranitelných spotřebitelů jako jsou senioři, děti nebo mladí spotřebitelé.

Zdroj: SOS MaS, z.s.