DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K ZNOVUOTEVŘENÍ OSOBNÍCH PORADEN!

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. otevírá od 18.5.2020 pro spotřebitele stálá poradenská místa v Ostravě, Bohumíně a Přerově, a to v klasických otevíracích časech.

Aktuální informace k otevření dalších výjezdních poraden v jednotlivých regionech budou průběžně umísťovány na http://www.sos-msk.cz/poradny/

Pokud je to možné, odložte v zájmu ochrany zdraví svého i našich zaměstnanců osobní návštěvu naší poradny na pozdější dobu.

Je-li Vaše návštěva nezbytná, např. že uplatnění spotřebitelských práv z důvodu běhu lhůt nesnese odklad a případ nelze řešit konzultací na dálku, pak můžete poradnu navštívit.

Naše služby budou na pracovištích poskytovány pouze spotřebitelům, kteří budou mít při návštěvě poradenského pracoviště roušku, šátek nebo šálu a rukavice.
Na poradně budou přítomny pouze 2 osoby (poradce a klient) a bude dodržen odstup min. 2 m.

 

Preferujeme kontakt na dálku

Spotřebitelé mohou nadále bez omezení využívat naše poradenské služby na dálku.

  • Elektronicky prostřednictvím poradenského emailu poradna@sos-msk.cz, nebo vložením dotazu na webu http://www.sos-msk.cz/online-dotazy/
  • Telefonickou formou voláním na poradenskou linku 608 722 582 v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin..

 

Děkujeme za pochopení.

Marcela Reichelová předsedkyně