METODICKÝ POKYN PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje metodický pokyn k zákonu o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu („Lex voucher“).

Metodický pokyn pro cestovní kanceláře

Zdroj: MMR