PŘEHLEDNĚ: JAKÉ PLATBY MŮŽETE NA ČAS ODLOŽIT

Epidemie koronaviru způsobila mnoha českým domácnostem finanční problémy. Příjmy se ztenčily, ovšem výdaje zůstaly většinou na stejné úrovni, především pak v případě plateb za úvěry, pojištění, operátory či energie. Některé platby je však možné na čas odložit a doplatit až na tom budete finančně lépe.

Tři pětiny Čechů podle aktuálního průzkumu pojišťovny Mutumutu pociťují negativní důsledky omezeného fungování ekonomiky. Nejčastěji, zhruba v jedné třetině případů, lidé uvádějí propad rodinných příjmů o polovinu, přibližně desetina oslovených ale bojuje s poklesem příjmů až o tři čtvrtiny.

Do splátek úvěrů zasáhl stát

Mnohé české domácnosti čerpají hypotéky i různé druhy úvěrů a půjček, ke konci loňského roku podle údajů registrů dlužníků dlužily české domácnosti bankám i nebankovním společnostem celkem 2,45 bilionu korun.

Již ve druhé polovině března přišly banky s nabídkou možnosti odkladu splátek jak hypoték, tak dalších úvěrů. Poskytovaly ho podle vlastních pravidel, nicméně v současné době se řídí pokyny státu, který podmínky odkladu uzákonil. V současné době evidují statisíce žádostí, které postupně vyřizují.

Odložit splátky úvěrů poskytnutých před 26. březnem 2020 mohou lidé, kteří se kvůli koronavirové epidemii dostali do finančních problémů, na tři nebo šest měsíců. Bankám nemusí důvody dokládat. Ovšem je třeba dodržet základní podmínku – dlužník nesmí být k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dnů.

O odklad však musíte aktivně sami požádat, nelze jen tak přestat splácet. Nejpohodlnější je pro vyřízení žádostí využít formuláře, které banky zveřejnily na svých webových stránkách.

Po dobu odkladu nebudou klienti splácet ani úroky ani jistinu. Dlužná částka se však bude úročit i nadále. Podle zákona po ukončení odkladu nedojde k navýšení výše měsíční splátky úvěru, klienti uhradí odložené splátky s úroky později. Banky většinou prodlouží dobu splatnosti.

V některých bankách jsou ke klientům vstřícnější, než jim ukládá zákon. „Po celou dobu odkladu splácení hypoték, tedy až po šest měsíců, není úvěr úročen. Klientovi se tak celková částka úvěru nenavýší,” uvedla pro Právo Lucie Brunclíková z Creditas. Při odkladu splátek na tři měsíce prominou klientům úroky za tuto dobu i ve Fio bance.

„Klientům, kteří měli sjednanou pojistku neschopnosti splácet hypotéku, tuto pojistku hradíme,” zmínila další benefit mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Úlevy poskytují i pojišťovny

Také pojišťovny se snaží vycházet svým klientům vstříc a připravili pro ně speciální záchranné programy.

„Pro všechny, kteří se dostali kvůli koronaviru a omezení možnosti pracovat do finančních potíží, máme připravenou pomoc ve formě bezplatného odkladu plateb pojistného na tři měsíce. Stačí zavolat na naši bezplatnou zákaznickou linku a domluvit se s našimi pracovníky,” uvedla Lucia Šmehlíková ze společnosti Mutumutu.

„Pokud se klient dostane do životní situace, kdy si nebude moci dovolit platit pravidelné pojistné za životní pojištění, může placení pojistného přerušit. Po určitou dobu (závisí na výši kapitálové hodnoty) zůstává pojištěný, i když neplatí pojistné. Další možností je dohodnout snížení pojistného,” uvedla Ivana Buriánková z Generali Česká pojišťovna.

Pojišťovny dále klientům nabízejí řešení spočívající například ve změně frekvence splátek, třeba roční platbu pojistného si mohou rozložit do mnohem menších měsíčních plateb. Další možností je například dočasná úprava parametrů pojištění.

„Pojistník může zažádat kdykoliv během trvání pojistné smlouvy o změnu pojistné částky, úpravu parametrů či vyloučení jednotlivých rizik nebo pojištěných osob na smlouvě, snížit pojistné „na dožití“. Těmito úpravami dojde ke snížení pravidelně placeného pojistného. Úpravu smlouvy může pojistník vrátit zpět, jakmile důvody pominou,” upřesnila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Nájemné lze odložit o tři měsíce

Vláda se vložila i do plateb nájemného. Lidé postižení epidemií nemusí do konce července platit nájemné, což zároveň nesmí být důvodem pro jejich výpověď. Podle zákona však dlužné nájemné musí uhradit do konce letošního roku.

Ovšem plateb za služby spojené s bydlením však nájemníci zproštěni nejsou, platit je musí i nadále.

O odklad plateb nájemného ovšem musíte pronajímatele požádat. Na stránkách platformy Vzorné Právo naleznete vzor žádosti o odklad placení či snížení nájemného za užívání bytu nebo domu.

Vstříc vycházejí i dodavatelé energií

Domluvit se na odkladu či snížení plateb za dodávky plynu a elektřiny můžete i s dodavateli energií. Všechny největší společnosti, například ČEZ, E.ON, Innogy a Bohemia Energy, umožňují snížení záloh či odložení splatnosti faktur. Ke každé žádosti pochopitelně přistupují individuálně, zároveň ale upozorňují, že nejde o úlevy, které by dostal automaticky každý. Například klient musí doložit, že se mu snížil příjem.

„Jestliže zákazník prokáže, že se v důsledku epidemie dostal do obtíží, zejména výrazně snižujeme zálohy. Domácnosti si rovněž mohou požádat o splátkový kalendář (a to i u faktur po splatnosti) až na dvanáct měsíčních splátek nebo odklad splatnosti až o tři týdny,” uvedla Hana Novotná z Bohemia Energy.

O kladném vyřízení žádosti pochopitelně rozhoduje i to, zda klient platil zálohy včas. „Je nutné říci, že jinak budeme přistupovat ke klientovi, který vždy pravidelně faktury platil, a teď se dostal do potíží, a jinak ke klientovi, jehož platební morálka byla již v minulosti zatížená neplacením závazků,” uvedla mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková.

„Pokud klient projeví o odklad záloh zájem, nemusí nám dokládat žádné dokumenty, kterými by musel něco prokazovat. Co ale zkoumáme, je jeho platební historie, zda se nejedná o chronického neplatiče,” doplnil Roman Gazdík z ČEZu.

Operátoři drží individuální přístup

Domluvit se na úlevách v úhradě plateb můžete i s operátory, kteří ke každému svému klientovi přistupují individuálně, například jim navrhnou splátkový kalendář.

„Zákazníkům doporučujeme se na nás obrátit co nejdříve, abychom mohli situaci společně vyřešit včas, tedy předtím, než jej u nás povedeme jako dlužníka,” upozornila Martina Kemrová ze společnosti T-Mobile ČR.

Někteří operátoři pro své zákazníky připravili i akční nabídky, které jim ulehčí pobyt v karanténě, na home officu apod. Veškeré informace najdou lidé na jejich webových stránkách.

Zdroj: novinky.cz