PLATBU FINANČNÍMU ÚŘADU SI ZKONTROLUJTE, CHYBA SE NEMUSÍ VYPLATIT

Kdo platí daň, měl by si pečlivě zkontrolovat, že ji správně označil variabilním symbolem a zasílá ji na správný bankovní účet. Jen tak finanční úřad zjistí, kdo a za co platí. Chyba v platebních údajích může vést k tomu, že finanční úřad bude platbu považovat v lepším případě za nejasnou, nebo v horším případě ji přiřadí k jinému daňovému subjektu. Získat takto omylem zaslanou platbu od finančního úřadu zpět může být velmi problematické a do budoucna i nemožné.

Ombudsman řešil případ stěžovatele, jehož externí účetní zadala chybné variabilní číslo při platbě DPH. Částka přesahující 500 000 Kč byla v důsledku toho připsána na daňový účet jiné společnosti. Stěžovatel se o chybě dozvěděl až po několika měsících, když od finančního úřadu potřeboval potvrzení o bezdlužnosti. Požádal hned o převedení platby na svůj daňový účet. Vysvětlil omyl při vyplňování variabilního symbolu a upozornil, že omylem zaslaná platba svou výší přesně odpovídá dani, kterou měl odvést. Finanční úřad mu však nevyhověl s tím, že daňový účet, na nějž byla platba omylem zaslána, nevykazuje žádný přeplatek. Omylem zaslanou platbu už totiž finanční úřad započetl na nedoplatky této druhé společnosti.

Stěžovatel byl nakonec nucen uhradit daň znovu, protože mu z důvodu chybného zadání platby vznikl nedoplatek, který už finanční úřad začal vymáhat v daňové exekuci. S postupem finančního úřadu však nesouhlasil a dál se domáhal vrácení omylem provedené platby. Obrátil se proto na ombudsmana a rovněž na soud.

Ombudsman dospěl k závěru, že finanční úřad pochybil, když stěžovateli odmítl omylem zaslanou platbu vrátit. Podle daňového řádu má totiž zadavatel platby nárok na její vrácení, pokud prokáže, že platbu uskutečnil zřejmým omylem, a pokud současně nemá žádný daňový nedoplatek. Přesně to byl podle ombudsmana případ stěžovatele, takže finanční úřad měl povinnost mu platbu vrátit. Stejný názor jako ombudsman vyslovily i správní soudy – krajský soud a Nejvyšší správní soud. Finanční úřad stěžovateli platbu vrátil.

Do budoucna bude pečlivá kontrola údajů o odesílané platbě daně ještě důležitější než nyní. Parlament totiž projednává návrh novely daňového řádu, kterou by mělo dojít ke zpřísnění pravidel. Ombudsman k novele uplatnil připomínky, na jejichž základě se podařilo alespoň posunout okamžik, do kdy lze uspět s žádostí o vrácení platby i když má chybný příjemce nedoplatky.

V případech, jako byl tento, už by však podle této novely nebylo možné omylem zaslanou platbu vrátit, pokud by měl chybný příjemce daňové nedoplatky. Plátci, který se spletl, by tak nezbylo nic jiného, než žalovat toho, na jehož daňový účet byla platba omylem zapsána, pro bezdůvodné obohacení a tímto způsobem se domáhat vrácení peněz. Při placení finančnímu úřadu je proto třeba být skutečně obezřetní.

Zdroj: ochrance.cz