OPERÁTOŘI RUŠÍ POPLATEK ZA VRÁCENÍ KREDITU

Český telekomunikační úřad začal na konci května letošního roku prověřovat výši poplatků účtovaných operátory za vrácení nespotřebovaného kreditu u předplacených služeb. V posledních několika dnech všichni tři největší operátoři oznámili, že poplatek svým zákazníkům přestanou účtovat.

Značný mediální ohlas vyvolala informace zveřejněná v květnové monitorovací zprávě Českého telekomunikačního úřadu o existenci poplatku za vrácení nespotřebovaného kreditu u předplacených služeb. Ten si nově mohou operátoři účtovat v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích, která nabyla účinnosti 1. dubna tohoto roku a přinesla spotřebitelům možnost při změně operátora žádat vrácení nespotřebovaného kreditu u předplacených služeb.

Navrácení kreditu však může být podle zákona zpoplatněno mimo jiné pouze za předpokladu, že tak bylo ujednáno ve smluvních podmínkách. „Bezprostředně jsme proto oslovili především velké mobilní operátory a aktivně s nimi diskutovali důvody a výši požadovaného poplatku,“ připomíná Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.  

K dnešnímu dni všichni tři největší mobilní operátoři zareagovali a postupně oznámili, že již nadále nebudou při změně operátora účtovat spotřebitelům žádný poplatek za navrácení nespotřebovaného kreditu. „Oceňujeme takový samoregulační přístup mobilních operátorů jako nepochybně pozitivní a prospotřebitelsky orientované rozhodnutí,“ hodnotí změnu Hana Továrková.

Zdroj: MPO