NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH A ZÁKONA O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH

V srpnu byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 338/2020 Sb., kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Zákon nabude účinnosti 1. října 2020.  Zákon mimo jiné posiluje ochranu klientů bank v případech, kdy by došlo k přeměně či jakékoli dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí.

Mezi hlavní navrhované změny, které chrání přímo klienty bank je rozšíření informační povinnosti banky ohledně přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí. To by mělo zajistit, že klienti banky budou mít dostatek informací ohledně přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, aby mohli tuto změnu posoudit a v mezích svých zákonných a smluvních práv adekvátně reagovat.

Další změnou je zakotvení práva vkladatelů vybrat nebo převést své nepojištěné pohledávky z vkladů, a to bezúplatně a bez sankce v případě, kdy v důsledku dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí, fúze nebo rozdělení banky dochází ke změně příslušného orgánu dohledu nad bankou.

Zdroj: Důvodová zpráva k zákonu 338/2020 Sb