UPOZORNĚNÍ NA PHISHINGOVÉ ÚTOKY ZNEUŽÍVAJÍCÍ LOGO ČNB

Česká národní banka upozorňuje na podvodné emailové zprávy zneužívající logo ČNB, které mají za cíl získat citlivá data adresátů a přimět je k úhradě nemalé finanční částky.

Tyto phishingové útoky jsou vedeny subjektem s označením „Finanční pracovní skupina“ (FATF) s tím, že adresát má údajně možnost získat vysokou finanční částku uloženou na zadržené kartě Mastercard, nebo dokonce výhru prostřednictvím karty Mastercard. Pisatel údajnou výhru podmiňuje doložením dokumentů týkajících se pojištění finančních prostředků a okamžitou úhradou poplatku za pojištění ve výši několika tisíc britských liber.

ČNB v této souvislosti zdůrazňuje, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky, ale o tzv. phishingové útoky, směřující k vylákání osobních údajů dané osoby a získání finančních prostředků od této osoby.

ČNB proto vyzývá veřejnost, aby na obdobné emailové zprávy nereagovala a na uvedená čísla účtů rozhodně nezasílala žádné finanční prostředky! ČNB nikdy plošně neoslovuje veřejnost prostřednictvím emailové komunikace s cílem vynutit si platby jakýchkoliv poplatků, ani nevyžaduje dokládání citlivých dokumentů.

Zdroj: ČNB