EFEKTIVNÍ PÁKA NA AGRESIVNÍ PRAKTIKY TZV. ENERGOŠMEJDŮ OPĚT V NEDOHLEDNU

Jedna z cest, jak zatočit s praktikami tzv. energošmejdů, je novela energetického zákona. Její projednání bylo však opět odsunuto.

Novela energetického zákona má efektivně chránit spotřebitele a navíc registrovat zprostředkovatele energií. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo již poněkolikáté prosadit její projednávání v prvním čtení, s největší pravděpodobností se nestihne nastavit celý legislativní proces tak, aby nová norma začala platit od 1. ledna 2021.

Jak upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (OCR ČR), který po potřebnosti novely dlouhodobě volá, nejbližší další možný termín, kdy by novela mohla teoreticky vejít v platnost, připadá až na červenec 2021. A to navíc Energetický regulační úřad avizoval půlroční lhůtu na zavedení IT systémů a procesů pro zahájení registrace zprostředkovatelů, takže reálně dojde k jejich kontrole až od ledna 2022, uvádí Prouza. 

Co novela energetického zákona přináší? 

Zpřísněné podmínky novely energetického zákona se týkají 

  • zákazu smluv na dobu určitou, které trvají déle než 36 měsíců, 
  • nové možnosti pro odstoupení od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí,
  • zákazu smluvních pokut u souvisejících smluv nebo omezení plných mocí. 

Novela vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Narovnává tím současný stav, kdy dozoru Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podléhají pouze dodavatelé energií, kteří musejí být držiteli licence. Všichni zprostředkovatelé by díky tomu měli být nově dohledatelní v elektronickém registru ERÚ.

Zdroj: podnikatel.cz