BIOMETRICKY OVĚŘUJE ONLINE PLATBY ČTVRTINA LIDÍ

Biometrické ověření plateb v současné době používají dvě třetiny bank. Otiskem prstu nebo skenem obličeje pak potvrzuje on-line platby každý čtvrtý Čech.

Biometrické ověření plateb patří mezi způsoby silného ověření zákazníka převážně při placení na internetu, které před rokem zavedla evropská směrnice PSD2. Přechodné období, během kterého mohou banky zavést potřebná opatření, trvá pouze do konce letošního roku.

Směrnice PSD2 zároveň upřesňuje souhrn výjimek, kdy spotřebitel nemusí být ověřován pro usnadnění procesu nákupu s ohledem na nízké riziko podvodu a současně na obtížnou nebo nemožnou proveditelnost tohoto ověření. Již čtvrtina bank tyto výjimky umožňuje. Dvě třetiny jsou na ně připraveny.

Naprostá většina bank vydávajících platební karty již podporuje nový autentizační protokol EMV 3DS, který je zásadní pro úspěšné splnění všech požadavků směrnice PSD2. V současnosti běží prozatím podpora starého i nového protokolu souběžně. To, který z nich je při platbě využit, záleží na obchodníkovi, který ověření iniciuje. Nejpozději od příštího roku však budou muset všichni obchodníci v Evropské unii používat už jen nový protokol.

„Česká republika se v zavádění opatření, která umožňují silné ověření zákazníka, řadí mezi evropské lídry. V rámci ověřování pomocí nového protokolu jsme v Evropě druzí v četnosti jeho využívání. Z hlediska nasazení biometrie při ověřování má Česká republika mezi top 10 evropskými vydavateli karet s biometrií hned pět bank,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Společnost Mastercard spolupracuje s bankami na zavádění silného ověření zákazníka, a to jak na úrovni dodavatelské, kde nabízí řešení, která umožňují zavést potřebné změny, tak na poradenské úrovni, kde bankám nabízí analýzy a monitoring plateb nebo testovací služby.

„Jednou z takových služeb je indikátor rizikovosti transakce. Tato služba automaticky doplňuje každou transakci kartou Mastercard a upozorňuje vydavatelskou banku o úrovni její rizikovosti. Analýza transakčního rizika je realizována pomocí řešení využívajícího umělou inteligenci, které vyhodnocuje údaje z celé sítě Mastercard a vydavatelským bankám usnadňuje aplikovat výjimky z autentizace,“ doplnil Luděk Slouka ze společnosti Mastercard.

Samozřejmostí jsou i služby, které zvyšují bezpečnost a jednoduchost plateb, například testovací e-shop pro banky, testovací služba pro internetové obchodníky a certifikace poskytovatelů terminálu.

„George klíč se stává stále oblíbenější aplikací pro potvrzování plateb v digitálním bankovnictví. V současnosti ho využívá již více než třetina klientů, která alespoň jednou v měsíci platí kartou na internetu, a téměř polovina klientů s mobilní aplikací George,” uvedl Jan Hailich z České spořitelny.

„KB Klíč výrazně přispívá k digitalizaci bankovnictví. Umožňuje nejen bezpečně, jednoduše a rychle potvrzovat platby kartou na internetu, ale nově nabízí i možnost elektronického podpisu smluv pro kohokoliv. Používání aplikace je zcela intuitivní a jednoduché a potvrzení je prováděno otiskem prstu nebo scanem obličeje. Oblibu aplikace KB Klíč potvrzuje konstantní nárůst jejich uživatelů, který se za poslední rok více než zdvojnásobil a aktuálně již přesahuje hranici 700 tisíc uživatelů,” uvedla Monika Truchliková z Komerční banky.

„Biometrické ověřování klientů v e-commerce prostoru jsme pilotně spustili na začátku července. V polovině července pak následoval roll-out na celé portfolio karet. Aktuálně je denně v průměru třetina transakcí, v rámci nové verze protokolu 3DSecure 2.1, ověřována biometricky a tento poměr stále narůstá ve prospěch biometrického ověření. Na konci srpna nám skončila stabilizační fáze a chystáme tak pro klienty úpravy, které jim ještě více zjednoduší nákupy na internetu při zachování vysokého zabezpečení jejich financí. Druhou výraznou novinkou je zrychlení platby automatickou volbou ověření pomocí RB klíče, pokud má klient RB klíč aktivován,” upřesnil Zdeněk Vondra z Raiffeisenbank.

Zdroj: novinky.cz