ERÚ VYTVOŘÍ NOVÝ SROVNÁVACÍ NÁSTROJ PRO ELEKTŘINU A PLYN

Nezávislé srovnávací nástroje (srovnávače) jsou účinným prostředkem, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat co nejširší škálu dostupných nabídek dodavatelů (v případě ERÚ se jedná o trh s energií – elektřina, plyn) na jednom místě pomocí jednoduchého vyhledávání a přehledných výsledků. Srovnávače poskytují zákazníkům orientaci v oblasti ceny a nabízených produktů a podněcují jejich aktivitu, která vede k větší konkurenci mezi dodavateli a následně nižším cenám/specializovaným produktům. Zároveň zákazníci mohou poznat méně propagované dodavatele energií.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944(1) o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou ukládá členským státům zajistit, aby alespoň zákazníci v domácnostech a mikropodniky s předpokládanou roční spotřebou nižší než 100 000 kWh měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro srovnávání nabídek dodavatelů, včetně nabídek smluv s dynamickým určováním ceny elektřiny. V České republice by tento srovnávací nástroj měl provozovat Energetický regulační úřad (ERÚ).

V současnosti existuje sice několik srovnávačů, včetně srovnávače Energetického regulačního úřadu, avšak u žádného z těchto srovnávačů není garantováno splnění požadavků výše uvedené směrnice.

Brzy by tedy měl vzniknout zcela nový srovnávač, který bude splňovat všechny požadavky, jako nezávislost na dodavatelích, rovné zacházení, pokud jde o zobrazování výsledků srovnání, srovnávání na základě jasných a objektivních kritérií, aktuálnost informací, omezená možnost požadovat po spotřebitelích osobní údaje pouze na ty, které jsou ke srovnání nezbytně nutné atd.

S cílem zajistit co nejvyšší užitek pro uživatele budoucí Cenové kalkulačky se ERÚ v otevřené konzultaci obrací na účastníky trhu – především širokou veřejnost. Každý spotřebitel tak může vyjádřit svůj názor vyplněním dotazníku na těchto stránkách nejpozději do pátku 6. 11. 2020. Příspěvky získané prostřednictvím této formy ERÚ využije při specifikaci konceptu a funkcionalit nové Cenové kalkulačky.

odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsF-eBLQCvn2yzFoZ8Si-vSKIHAjtvr9D-0gpcsG6E9j0BCQ/viewform