NA ÚŘAD I DO BANKY BUDOU STAČIT JEDNY PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

K přihlášení do online bankovnictví, na úřady, a dokonce do systému vašeho mobilního operátora by vám v budoucnu měly stačit jedny přihlašovací údaje. Systém by měl začít fungovat příští rok.

K úředním formulářům a informacím státní správy, jako je Portál občana, Moje daně a portály různých státních úřadů, se můžete přihlásit už nyní, například prostřednictvím elektronické občanky či datové schránky. Problém je ale v tom, že všechny tyto metody jsou pro běžného uživatele poměrně komplikované. Změnit to má Projekt SONIA, za kterým stojí Česká bankovní asociace. Na úřady a ke svým daním se od příštího roku dostanete elektronickou formou přes internetové bankovnictví.

Co je to bankovní identita?

Vaše bankovní identita, kterou používáte k bezpečnému přihlašování do elektronického bankovnictví, bude díky projektu SONIA fungovat také jako digitální identita. Zjednodušeně řečeno vaše identifikační údaje pro přihlášení se do online bankovnictví budete moci používat také k prokázání se a potvrzení vaší identity v elektronickém světě.

V první řadě se přes něj budete moci přihlašovat do portálů státní správy (do Portálu občana, Moje daně a portálů různých státních úřadů). V další fázi, která má být dostupná už v příštím roce, se přes něj dostanete i do klientské zóny komerčních institucí a e-shopů. Od ledna 2021 totiž začne platit novela, díky které získají všechny banky v Česku možnost poskytovat službu BankID. Masivnější využití BankID tak lze předpokládat v průběhu první poloviny roku 2021. 

První bankou, která získala od ministerstva vnitra akreditaci pro Bankovní identitu, je ČSOB. Ta patří spolu s dalšími velkými bankami mezi zakládající akcionáře společnosti Bankovní identita. Klienti ČSOB díky tomu od příštího roku budou moci chodit na úřad stejně jako do banky. Klienti se ČSOB identitou budou moci přihlašovat od ledna 2021, kdy to umožní příslušná legislativa. Spuštění spolupráce s komerčními partnery je plánováno zhruba v polovině roku 2021, objasňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB a Poštovní spořitelny.

Jenže platformy pro bankovní identitu tu jsou dvě. Počátkem listopadu se totiž Air Bank, Fio banka a MONETA dohodly na založení společné platformy k poskytování bankovní identity. Platforma bude otevřena i všem ostatním tuzemským bankám. Službu bankovní identity bude svým klientům nabízet sice každá banka sama, ale při jednání s poskytovateli online služeb bude banky zastupovat nově vzniklá aliance.

Nově vzniklá platforma tak vytváří konkurenci výše zmiňovaného projektu nazvaného Bankovní identita, který založily velké tuzemské banky Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

Stručný přehled toho, co si můžete přes portály státní správy elektronicky vyřídit už nyní a jaké nové služby v brzké době přibudou

Základní služby a informace, které si přes Portál občana a jednotlivé státní úřady můžete vyhledat online už nyní:

 • informace z katastru nemovitostí (Portál občana),
 • informace z registru řidičů (Portál občana),
 • založení datové schránky (Portál občana),
 • archivace datových zpráv (Portál občana),
 • výpis bodového hodnocení řidiče (Portál občana),
 • výpis z živnostenského rejstříku (Portál občana),
 • výpis z Rejstříku trestů (Portál občana),
 • potvrzení o studiu (Portál občana),
 • přístup k portálům obcí a krajů (Portál občana),
 • formuláře v portálu vaší obce (portál vaší obce),
 • informace o pracovní neschopnosti (ePortál ČSSZ),
 • přehled o důchodovém pojištění (ePortál ČSSZ),
 • daňové přiznání (Daňový portál Finanční správy),
 • vyřízení živnostenského oprávnění (Portál MPO – JRF),
 • potvrzení bezdlužnosti (Daňový portál Finanční správy; ePortál ČSSZ).

Uživatelé s bankovní identitou budou moci využít prakticky stejné služby veřejné správy, jaké mohou využít už nyní, v budoucnu se k nim ale dostanou mnohem snadněji. Uživatelé se budou moci přihlašovat k naprosté většině služeb veřejné správy, které aktuálně podporují přihlášení, říká Jiří Korbel, z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Portál státní správy, jenž má být přístupný mimo jiné prostřednictvím bankovní identity se však neustále vyvíjí. Ministerstvo vnitra plánuje na letošní nebo příští rok hned několik inovací:

 • první z těchto novinek je Portál veřejné správy, kde v budoucnu najdete podstatné informace k vyřízení různých životních událostí, funkční má být ještě letos,
 • zpřístupnění katalogu služeb veřejné správy. Na Portálu veřejné správy půjde ještě letos zobrazit přehled registrovaných služeb veřejné správy,
 • portál občana a portál veřejné správy budou mít vlastní mobilní aplikaci. Veřejnosti má být přístupná na iOS a Androidu už v prvním čtvrtletí roku 2021,
 • do Portálu občana (prostřednictvím Národní identitní autority) se půjde ještě tento rok přihlásit přes mobilní klíč,
 • bude možné využívat platební brány veřejné správy, Portál občana spolupracuje na pilotní implementaci online platebních bran veřejné správy,
 • na přelomu letošního a příštího roku bude možné zobrazit část zdravotní dokumentace (tato služba poskytne uživatelům Portálu občana přístup ke zdravotní dokumentaci v podobě pacientského souhrnu, kterou o nich vedou jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb připojení k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví),
 • v příštím roce by mělo být možné v Portálu občana zobrazovat údaje z registru silničních vozidel – přihlášení uživatelé uvidí aktuálně platné informace o každém vozidlu obsažené v technickém průkazu vozidla, které vlastní nebo provozují,
 • ePodání žádosti o nový řidičský průkaz po uplynutí platnosti stávajícího dokladu – v průběhu příštího roku bude na Portálu občana možné elektronicky zažádat o nový řidičský průkaz (žádost o nový řidičský průkaz bude moci podat přihlášený občan, kterému uplynula nebo v nejbližší době uplyne platnost řidičského průkazu).

Online finanční úřad

Online finanční úřad neboli portál Moje daně rozšíří stávající možnosti dnes už existující Daňové informační schránky (DIS), kterou ale využívá jen malá část lidí. Systém bude podobný internetovému bankovnictví a jeho uživatelé tak budou mít lepší přehled o svých daňových povinnostech.

Hlavním benefitem portálu MOJE daně bude možnost bezplatného zřízení Daňové informační schránky. Zatímco dnes uživatel portálu pracuje výlučně v anonymizovaném prostředí, což výrazně omezuje možnost informací, které má například při vyplňování formulářů k dispozici, nově si bude moci na začátku ověřit svou identitu. A systém mu nabídne potřebné informace, které o něm správce daně shromažďuje, vysvětluje Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení Ministerstva financí. 

Portál MOJE daně bude mít jednodušší přihlášení. Uživatel se vždy bude přihlašovat jako fyzická osoba a přístupové (přihlašovací) údaje budou pouze jeho.

Způsoby přihlášení:

 1. A) Pomocí své e-Identity (NIA splňující stanovenou úroveň záruky):

elektronickou občankou,

jménem, heslem a SMS,

v budoucnu se bude možné přihlašovat také údaji platnými v elektronickém bankovnictví (připravováno v rámci projektu SONIA)

 1. B) Přihlašovacími údaji do datové schránky.
 2. C) Přihlašovacími údaji přidělenými finanční správou. 

Po přihlášení do autentizované zóny se vám nabídnou všechny funkce, ke kterým máte oprávnění. Pokud budete přihlášení v systému Portál občana, bude vám umožněn přístup do autentizované zóny portálu MOJE daně, aniž byste se museli přihlašovat znova.

Co získáte s přihlášením do portálu MOJE daně?

 • Portál MOJE daně vám umožní zobrazování informací o daních, bude zde také uložen přehled písemností z daňového řízení s možností vícečetného filtrování,
 • můžete si zde předvyplňovat daňové formuláře, přitom budete mít po ruce všechny užitečné údaje z předchozích vámi vyplněných formulářů nebo dostupných registrů,
 • přihlášený i nepřihlášený uživatel si bude moci vybrat formu nápovědy, podle níž budou postupně vytvářeni jeho průvodci vyplněním vybraných daňových formulářů,
 • budete moci odesílat podání, aniž byste je museli dále autorizovat,
 • budete zde mít přehled vašich aktivních osobních daňových účtů v rámci všech finančních úřadů, doplněný o zobrazení zůstatku osobního daňového účtu, kdy záporný zůstatek bude zvýrazněn a bude vám umožněno zobrazit detail konkrétního osobního daňového účtu s možností dalšího členění,
 • budete mít k dispozici osobní daňový kalendář, jenž vám bude zobrazovat události, které se vás týkají, s ohledem na to, k jakým daním jste registrováni
 • můžete si tu také nastavit odesílání poznámek například z osobního daňového kalendáře,
 • jestliže si o to zažádáte, bude vám v rámci vyplňování formuláře k dani z příjmů nabídnuta služba, která umožní zaslání účetní závěrky na obchodní rejstřík.

Následně bude možné se přes přihlášení prostřednictvím bankovní identity dostat i do klientské zóny komerčních institucí a e-shopů.

Zdroj: mesec.cz