UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÉ TELEFONÁTY ZNEUŽÍVAJÍCÍ JMÉNO ČNB

Česká národní banka upozorňuje na podvodné telefonní hovory z bezplatné telefonní linky 800 205 205, při kterých jsou jménem ČNB od osob vyžadovány citlivé informace k platbám, jež údajně proběhly bez jejich vědomí.

Upozorňujeme, že se nejedná o autentickou komunikaci České národní banky a děje se tak podvodně bez vědomí společnosti, která bezplatnou linka obhospodařuje. Tyto tzv. vishingové útoky zneužívající jméno ČNB směřují k získání citlivých dat od kontaktovaných osob s cílem připravit je o nemalé finanční částky. Česká národní banka takovýmto způsobem veřejnost nekontaktuje a rozhodně od nikoho nevyžaduje sdělení údajů o platební kartě či údajů pro přihlášení k účtu v bance či jiná citlivá data.

ČNB důrazně doporučuje občanům nikomu neposkytovat své osobní a další citlivé údaje. ČNB vyzývá veřejnost, aby na obdobné podvodné telefonáty nereagovala a rozhodně neposkytovala žádné finanční prostředky či jiné citlivé informace.

  • Vishing je telefonická obdoba phishingu, tedy podvodu, kdy se podvodník často vydává za zaměstnance banky, finančního úřadu či policistu a snaží se vylákat od oběti citlivé údaje.
  • Doporučujeme VlogČNB na téma Jak se ubránit phishingu?

Zdroj: ČNB