JAK MÍT DOKONALÝ PŘEHLED O VYÚČTOVÁNÍ

Někteří spotřebitelé se dobře neorientují v tom, kde najdou své měsíční vyúčtování. To může vést k nepříjemným následkům spojeným s včasným neuhrazením splatných faktur, v podobě účtování dalších poplatků z prodlení. Operátor může také služby omezit či dokonce přestat poskytovat.

Spotřebitelé také vždy nemají dobrý přehled o tom, zdali za zvolený způsob doručování vyúčtování platí nebo je bezplatné. Ze zákona je operátor povinen poskytnout bezplatně dle výběru zákazníka (netýká se uživatelů předplacených služeb) vyúčtování ceny podle druhu služby či souhrnné vyúčtování jednou položkou, a  to v elektronické podobě. Po dohodě se zákazníkem je nicméně možné předložit vyúčtování i  v jiné podobě. Především pro spotřebitele z řad seniorů může být papírová podoba vyúčtování lépe vyhovující, jen je nutné, aby byl spotřebitel – senior dobře informován, že za takovou službu platí, a kolik. Všichni tři největší poskytovatelé služeb v ČR automaticky zasílají vyúčtování do svých internetových samoobsluh. Zde lze nastavit taktéž doručování emailem, případně doručování v tištěné (papírové) podobě. Elektronická vyúčtování jsou poskytována bezplatně, tištěná jsou zpoplatněna dle aktuálního ceníku operátorů. Zákazníci mohou získat i podrobnější vyúčtování, jak v elektronické, tak papírové podobě, přičemž výše poplatku za tuto službu je taktéž uvedena v platných cenících. U  většiny operátorů lze rovněž za úplatu získat opis vyúčtování v případě, kdy si zákazník vyúčtování nepřevzal či došlo k jeho ztrátě. Na stránkách operátora v sekci věnované zákaznické péči je také zpravidla dostupný návod, jak změnit způsob doručování vyúčtování, návod, jak se přihlásit do internetových samoobsluh i jak postupovat, pokud se zákazníci nemohou přihlásit do svých účtů. ČTÚ tedy doporučuje zákazníkům sledovat webové stránky svých poskytovatelů, případně se informovat v jejich kamenných pobočkách, a  to jak ohledně možností nastavení podoby vyúčtování, tak také v případě problémů s doručením vyúčtování, pro jejichž řešení je nezbytné poskytovatele neprodleně kontaktovat a vyhnout se tak výše naznačeným nepříjemnostem spojeným se včasným neuhrazením faktur. V případě přetrvávajících problémů spojených s doručováním vyúčtování se lze pochopitelně obrátit i  na ČTÚ.

Zdroj: ČTÚ