ČOI KONTROLOVALA MEZIBANKOVNÍ POPLATKY PŘI PLACENÍ KARTOU

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Celkem uskutečnila 91 kontrol a porušení tohoto nařízení nezjistila.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 20. července do 31. prosince 2020 celkem 91 kontrol. Kontrolní akce byla zaměřená na ověření dodržování zákona č. 370/2017, o platebním styku, respektive nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. ČOI porušení tohoto nařízení nezjistila.

Porušení další právních předpisů bylo zjištěno ve 33 případech, tj. 36,3 %. Nejčastěji (42 případů) se jednalo o některé ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy například ve 13 případech obchodník porušil zásadu poctivosti prodeje (§ 3) nebo ve 13 případech nebyl spotřebitel řádně seznámen s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším počtu.

 

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Celkem Zákon č. 370/2017

Nařízení 2015/751

Celkem Zákon č. 370/2017

Nařízení 2015/751

Středočeský a Hl. město Praha 3 3 0 100,0% 0,0%
Jihočeský a Vysočina 12 2 0 16,7% 0,0%
Plzeňský a Karlovarský 4 3 0 75,0% 0,0%
Ústecký a Liberecký 2 1 0 50,0% 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 40 14 0 35,0% 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 3 2 0 66,7% 0,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 27 8 0 29,6% 0,0%
Celkem 91 33 0 36,3% 0,0%

Uložená opatření

ČOI pravomocně uložila v tomto období 22 pokut v celkové hodnotě 30 500 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 38 kusů výrobků v celkové hodnotě 2 016,50 Kč a zákaz používání na 2 kusy neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Zdroj: ČOI