VAROVÁNÍ PŘED NEOPRÁVNĚNÝMI POSKYTOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Česká národní banka v rámci výkonu dohledové činnosti spojené s vyřizováním podání veřejnosti  zaznamenala zvyšující se počet podání spotřebitelů upozorňujících na skutečnost, že v rámci sjednání či zprostředkování spotřebitelského úvěru je ze strany sjednatele požadováno uhrazení zálohového poplatku ve výši zpravidla tisíců Kč. K uvedenému požadavku se váže příslib, že poplatek bude započten při poskytnutí úvěru, tj. že bude spotřebiteli po realizaci obchodu navrácen.

Ve skutečnosti po odeslání zálohové úhrady ze strany žadatele k poskytnutí přislíbeného spotřebitelského úvěru nedojde a nabízející subjekt se spotřebitelem přestane komunikovat. Česká národní banka v této souvislosti upozorňuje, že se jedná o praktiky, které nejsou v souladu s řádnou nabídkou a poskytováním spotřebitelských úvěrů. Zpravidla se jedná o postupy neoprávněných poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tzv. ilegálů, kteří nemají řádné oprávnění k provozování výše uvedené činnosti.

Česká národní banka proto apeluje na spotřebitele, aby před tím, než odešlou jakoukoli finanční částku jako zálohu na poskytnutí spotřebitelského úvěru, si nejprve ověřili v seznamech České národní banky, zda společnost či osoba, která nabízí sjednání úvěru, disponuje příslušným oprávněním.

Vyžadování zálohy před poskytnutím nabízené služby není běžnou a obvyklou praxí zprostředkovatelů ani poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a tento požadavek by měl být varovným signálem a důvodem pro včasné ukončení jednání s takovou společností nebo osobou za účelem získání finančních prostředků.

Zdroj: ČNB