K PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů. 

Komu, kdy a jakým způsobem musím prokazovat svou totožnost? Jaké moje osobní údaje přitom mohou být zaznamenány? Kdo je oprávněn pořídit kopii mého průkazu totožnosti? Odpovědi nejen na tyto otázky jsou součástí přehledného materiálu, který Úřad vytvořil a který je k dispozici níže ve formátu PDF.

Prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů [PDF, 282 kB]

Zdroj: ÚOOÚ