EK REVIDUJE PRAVIDLA EU TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ

Na podporu práv spotřebitelů ve světě změněném digitalizací a pandemií COVID-19 dnes Evropská komise navrhla revizi dvou souborů pravidel EU. Komise posiluje záchrannou síť pro spotřebitele v EU, například tím, že zajišťuje, aby byly nebezpečné výrobky staženy z trhu nebo aby byly spotřebitelům prezentovány úvěrové nabídky jasným způsobem, který umožňuje snadné čtení na digitálních zařízeních. Návrh aktualizuje jak stávající směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, tak pravidla EU týkající se spotřebitelských úvěrů, jejichž cílem je chránit spotřebitele.

Místopředsedkyně Věra Jourová, která odpovídá za hodnoty a transparentnost, se k tomu vyjádřila takto: „Spotřebitelé čelí mnoha nástrahám, zejména v digitálním světě, který zásadně změnil povahu nakupování, služeb nebo finančních trhů. Proto nyní posilujeme ochranu spotřebitelů, a to dvěma různými způsoby: pomáháme spotřebitelům vyhýbat se rizikům spojeným s úvěry a dále zpřísňujeme pravidla pro bezpečnost výrobků. Tato ochrana také přenese větší odpovědnost na účastníky trhu a omezí schopnost pochybných subjektů skrývat se za komplikovaným právním žargonem.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders k tomu uvedl: „Krize způsobená COVID-19 zasáhla spotřebitele mnoha způsoby a mnozí se potýkali s finančními problémy. Digitalizace, kterou pandemie urychlila, vedla k prudkému růstu v nakupování on-line a hlubokým změnám ve finančním sektoru. Je naší povinností chránit spotřebitele, zejména pak ty nejzranitelnější. Touto revizí stávajících pravidel EU týkajících se spotřebitelských úvěrů a obecné bezpečnosti výrobků tuto povinnost plníme.“

Prodej on-line v posledních 20 letech neustále rostl a v roce 2020 nakupovalo 71 % spotřebitelů on-line a často tímto způsobem pořizovalo nové technologické produkty. Trh s technologickými předměty je rozsáhlý – od bezdrátových sluchátek a vzduchových filtrů až po herní konzole. Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků se bude zabývat riziky spojenými s těmito novými technologickými produkty, jako jsou rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti, a s on-line nakupováním zavedením pravidel bezpečnosti výrobků pro on-line tržiště. Zajistí, aby všechny výrobky, které se dostanou ke spotřebitelům v EU, ať už prostřednictvím internetových tržišť nebo z místních kamenných obchodů, byly bezpečné bez ohledu na to, zda pocházejí z EU nebo ze zemí mimo EU. Nové nařízení zajistí, aby tržiště plnila své povinnosti a neohrožovala spotřebitele nebezpečnými výrobky.

Revize směrnice o spotřebitelském úvěru stanoví, že informace týkající se úvěrů musí být prezentovány jasným způsobem a přizpůsobeny digitálním zařízením tak, aby spotřebitelé rozuměli podmínkám, které podepisují. Směrnice dále zlepší pravidla, podle nichž se posuzuje úvěruschopnost, tj. zda bude spotřebitel schopen úvěr splácet či nikoli. Cílem je předcházet nadměrnému zadlužení. Nařízení bude od členských států požadovat, aby podporovaly finanční vzdělávání a zajistily dostupnost dluhového poradenství pro spotřebitele.

Další kroky

Návrhy Komise nyní projedná Rada a Parlament.

Souvislosti

Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, která je v platnosti od roku 2001, zajišťuje, aby na jednotném trhu EU byly prodávány pouze bezpečné výrobky. Na trhu EU se však nadále pohybuje příliš mnoho nebezpečných výrobků, což vytváří nerovné podmínky pro podniky a významné náklady pro společnost a spotřebitele. Pravidla též musí být aktualizována tak, aby řešila výzvy spojené s novými technologiemi a prodejem on-line.

Návrh směrnice o spotřebitelském úvěru

Směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru vytvořila na úrovni Unie harmonizovaný rámec pro spotřebitelské úvěry a poskytla evropským spotřebitelům pevný rámec pro spravedlivý přístup k úvěrům. Od jejího vstupu v platnost v roce 2008 však digitalizace zásadně změnila rozhodovací proces spotřebitelů i jejich zvyklosti obecně. Cílem dnešní revize je tyto nové okolnosti řešit.

Oba návrhy jsou součástí nového programu pro spotřebitele, který byl zahájen v loňském roce a jehož cílem je aktualizovat celkový strategický rámec spotřebitelské politiky EU.

Zdroj: ec.europa.eu