VISHING: UPOZORŇUJEME NA TELEFONÁTY ZNEUŽÍVAJÍCÍ JMÉNO ČNB

Česká národní banka upozorňuje na podvodné telefonní hovory, při kterých jsou jménem ČNB od osob vyžadovány citlivé informace k bankovním účtům.

Nejčastěji útočníci nabádají k uložení hotovosti do BTC bankomatu z důvodu, že jejich bankovní účet bude kvůli opatření ČNB zmražený a nebude možné s ním vůbec manipulovat. Dalším ze scénářů těchto podvodníků je, že na jméno klienta bylo v bance požádáno o úvěr. Když klient prohlásí, že o žádný úvěr ani založení účtu nežádal, je mu sděleno, že záležitost musí nahlásit ČNB, která vše prověří.

Upozorňujeme, že tyto tzv. vishingové útoky zneužívající jméno ČNB směřují k získání citlivých dat od kontaktovaných osob s cílem připravit je o nemalé finanční částky.

Česká národní banka takovýmto způsobem veřejnost nekontaktuje a rozhodně od nikoho nevyžaduje sdělení údajů o platební kartě či údajů pro přihlášení k účtu v bance či jiná citlivá data.

ČNB důrazně doporučuje občanům nikomu neposkytovat své osobní a další citlivé údaje. ČNB vyzývá veřejnost, aby na obdobné podvodné telefonáty nereagovala a rozhodně neposkytovala žádné finanční prostředky či jiné citlivé informace.

Vishing je telefonická obdoba phishingu, tedy podvodu, kdy se podvodník často vydává za zaměstnance banky, finančního úřadu či policistu a snaží se vylákat od oběti citlivé údaje.

Zdroj: ČNB