SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s. RADÍ – Připomeňme si Mezinárodní den seniorů

Tisková zpráva ze dne 1.10.2021

Právě dnes, tedy první říjnový den si opět připomínáme Mezinárodní den seniorů, který slavíme již od roku 1990.  

Milí senioři, přejeme Vám krásný nejen tento sváteční den, ale abyste se svátečně cítili také ve dnech ostatních!

Nejen v tento den bychom si měli připomínat, že podzim života není jen příjemným zaslouženým odpočinkem, ale měli bychom si jako společnost uvědomit, s čím se musí dnešní senioři potýkat, jaké starosti a problémy jsou nuceni řešit. Každý sám za sebe bychom se měli zamyslet, jak a čím můžeme přispět ke zlepšení.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s. považuje seniory za důležitou a nepostradatelnou součást společnosti. Jsme nezisková, nevládní a nepolitická organizace, která se všemi dostupnými prostředky snaží hájit práva seniorů i ostatních spotřebitelů. Provozuje 21 kontaktních míst – poraden kde senioři v případě zájmu nebo potřeby naleznou potřebné informace týkající se spotřebitelské oblasti.

Senioři často navštěvují poradny se zkreslenou představou ohledně uplatnění svých práv, bývají často nepříjemně překvapeni, kolik úsilí a času musí pro obhájení svých práv vyvinout, což je v některých případech vede k tomu, že se raději se svou situací smíří a svá práva dále nehájí či je vzdají. Naším cílem  proto je, zajistit seniorům dostatečnou pomoc a podporu při uplatňování jejich práv, která jim byla porušena v souvislosti s podvodným či manipulativním jednáním prodejců.

Komplikovanost následného vymáhání práv byla hlavní myšlenkou k uspořádání našich prvních preventivních vzdělávacích akcí. Již řadu let významnou část našich pravidelných aktivit tvoří také vzdělávací akce pro seniory a zdravotně handicapované občany, jako jsou přednášky a besedy, v rámci nichž účastníky seznamujeme s problematikou nekalých praktik a podvodů zaměřených na seniory a s formami nátlaku a manipulace, jímž jsou senioři vystavováni. Seniory učíme, jak se v obdobných situacích zachovat, jak tlakům odolávat, a na koho se obracet s žádostí o akutní či následnou pomoc.

Veškeré služby a aktivity Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.  jsou poskytovány a nabízeny seniorům a zdravotně handicapovaným občanům bezplatně, což by nebylo možné bez finanční podpory zejména ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje a řady obcí. Za podporu jménem seniorů moc děkujeme!

Kontakt:

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

Sídlo :

Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

Poradní dny :

Ostrava: tel. Po: 11 – 16 hodin, út: 11 – 16 hodin, čt: 9 – 12 hodin, tel. 596111252, 606 382 280

Bohumín: Každý Čt: 13 – 16 hodin, tel. 723 692 166
Český Těšín: St: 11 – 15 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 602722584
Frenštát p. R.: St: 13 – 17 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 607398511
Bruntál: St: 11.30 – 15.30 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 605 801 362
Nový Jičín: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 607398511
Opava: St: 11 – 15 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Frýdek–Místek: St: 11 – 15 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 723692166

Olomouc: Pá: 8.30 – 11.30 hodin – každý první a třetí pátek v měsíci, tel. 605801362
Hranice: St: 13 – 17 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 607398511
Zábřeh: Čt: 12.30 – 15.30 hodin – každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 602722584
Přerov: Út: 12 – 16 hodin – každé 2. a 4. úterý v měsíci a 2. a 4. pátek 9.00-12.00 hodin (po předchozím tel. objednání tel. 723692166)

Kroměříž: St: 11 – 15 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 602722584
Uherské Hradiště: St.11 – 15 hodin každou třetí středu v měsíci, tel. 602722584
Rožnov p.R.: Čt.12 – 16 hodin, každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, tel. 607398511
Valašské Meziříčí: Po: 12.–16 hodin – každé první pondělí v měsíci, tel. 607398511

Pardubice: Čt.: 12 – 16 hodin – každý třetí čtvrtek v měsíci, tel. 608722582
Choceň: St: 12. – 16 hodin, – každou první středu v měsíci, tel. 606382280

Brno: Po: 10 – 14 hodin – každé první a třetí pondělí v měsíci, tel. 606382280, 606130894
Břeclav: Čt: 10 – 14.30 hodin – každý první čtvrtek v měsíci, tel. 606382280
Liberec: St: 12 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel.607922405
Děčín: Út: 12 – 16 hodin – každé čtvrté úterý v měsíci, tel. 607922405, 773772683

Praha: konzultace po předcházející telefonické objednávce, tel. 606 382 280

Zdroj: redakce SOS MaS, z.s.