ZÁKAZNÍKŮM DPI SE DO KONCE ROKU SNÍŽÍ ZÁLOHOVÉ PLATBY NA ELEKTŘINU A PLYN

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajistil na základě intenzivních jednání se zástupci dodavatelů poslední instance (DPI) snížení záloh pro všechny domácnosti. V listopadu bude možné využít snížení zálohy o 50 % a v prosinci o 40 %.

Cílem navrhovaných změn je co nejrychleji pomoci lidem, kteří se po ukončení dodávek energií od firem ze skupiny Bohemia Energy entity potýkají s několikanásobným zvýšením cen elektřiny a plynu. Tím se pro domácnosti zmírní velký sociální náraz. V nejbližším období musí stát přijít s koncepčním řešením v sociální oblasti.

Platit bude např. to, že nižší zálohu na listopad mohou lidé zaplatit i přesto, že už jim byl zaslán výměr záloh v původní, nesnížené výši. Někteří dodavatelé mohou v praxi poslat již snížené zálohy. Informace o postupu u konkrétního DPI, jak si u něj mohou lidé zálohy snížit, poskytují přímo dodavatelé na svých webových stránkách.

Zdroj: ERÚ