REGULOVANÉ SLOŽKY CEN ENERGIÍ NEPŘEKROČÍ INFLACI

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal cenová rozhodnutí, kterými stanovuje regulovanou část cen elektřiny a plynu na další rok. Pro domácnosti regulované složky cen vzrostou méně než o inflaci a v celkových cenách se projeví přibližně dvouprocentním nárůstem u elektřiny, jednoprocentním u plynu. Důvodem zdražování však zůstává úřadem neregulovaná složka ceny energie, do které dodavatelé energií promítají nákupy drahých energií na burze.

Elektroenergetika

Regulovaná složka ceny elektřiny v případě domácností příští rok vzroste v průměru o 3,7 %. Změna u konkrétního zákazníka se bude odvíjet od distribučního území a povahy odběru. Na území ČEZ Distribuce dosahuje nárůst 3,6 %, u EG.D 3,9 % a u PREdistribuce 3,3 %.

Do regulovaných cen se nyní negativně promítají rostoucí náklady na krytí ztrát a na poskytování podpůrných služeb, které navyšuje drahá silová elektřina na burzách. Rostou také náklady na nezbytné investice v elektrizační soustavě, které odrážejí vyšší ceny stavebních prací i materiálů.

„Přestože se nám znovu podařilo udržet růst regulované složky pod hladinou spotřebitelské inflace, mírnému nárůstu regulovaných cen se nevyhneme. Výsledné ceny by ale v důsledku růstu regulované složky neměly vzrůst více než o dvě procenta u elektřiny, respektive o procento u plynu. Řádově rychleji však roste burza, na kterou ERÚ nemá vliv a kvůli které o desítky procent zdražují dodavatelé, což je hlavní důvod strmého růstu cen energií,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

O tom, jak výraznou proměnou prošel trh v minulém roce, svědčí i měnící se poměry regulované a neregulované složky. Ještě na konci loňského roku neregulovaná složka stanovená dodavateli energií tvořila méně než polovinu z celkové ceny elektřiny pro domácnosti (47,7 %). Dnes už se na výsledné ceně podílí téměř třemi pětinami (59,4 %).

K výraznému meziročnímu poklesu regulované složky ceny elektřiny dojde na hladině velmi vysokého napětí. V celorepublikovém průměru zde úspora pro velkoodběratele dosahuje 7 %. Na hladině vysokého napětí se regulovaná složka prakticky nezmění, v průměru vzroste o 0,3 %. Na ceny na těchto hladinách má vliv především podpora pro nové podporované zdroje. Pokud budou notifikovány (proces probíhající vůči Evropské komisi) a aktivovány (nařízením vlády) všechny podpory podle novely zákona o podporovaných zdrojích v průběhu příštího roku, bude nutné úměrně tomu navýšit státní dotaci na tyto podpory, jinak se náklady projeví značným nárůstem cen pro průmysl. S navýšením dotací ze státního rozpočtu současná vláda po aktivaci podpor počítala.

Plynárenství

V plynárenství regulovaná složka pro domácnosti vzroste v průměru o 2,4 %. Nejmenší bude nárůst na distribučním území GasNET (+1,8 %), které pokrývá největší část České republiky. Na distribučním území EG.D se regulovaná složka zvýší o 3,3 %, u Pražské plynárenské Distribuce o 5,9 %.

Také v plynárenství se projevila rostoucí cena plynu na burze, která se promítá do regulovaných výdajů na krytí ztrát. Za nárůstem regulované složky stojí i rozvoj a údržba plynárenských soustav, což se projevuje zejména v Praze, kde síť prochází rozsáhlou několikaletou rekonstrukcí. Celorepublikově, na všechny odběratele, se rozpočítávají i náklady na nový plynovod Moravia Capacity Extension budovaný na úrovni přepravní soustavy.

Podobně jako v elektroenergetice, rychlý růst ceny plynu na burze, podle které dodavatelé stanovují neregulovanou složku ceny, snižuje podíl regulované složky na výsledné ceně plynu. V případě domácností se podíl regulované složky meziročně snížil více než o třetinu, z 30 % na 18,5 % (o 11,5 procentního bodu).

U velkoodběratelů a středních odběratelů plynu regulovaná složka mírně klesne, v průměru o 0,1 %. Pokles čeká odběratele na distribučním území EG.D (-3,5 %) a GasNET (-1,2 %). Regulovaná složka naopak velkoodběratelům vzroste na území Pražské plynárenské Distribuce (+7,6 %), ze stejného důvodu jako u domácností, kvůli probíhajícím rekonstrukcím sítě.

Cenová rozhodnutí v plném znění jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

Cenové rozhodnutí č. 7/2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Cenové rozhodnutí č. 8/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Cenové rozhodnutí č. 9/2021, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

Zdroj: ERÚ