ORIENTAČNÍ KALKULAČKA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ

Příspěvek na bydlení v roce 2022

Příspěvek na bydlení je primární pomoc státu domácnostem s náklady na bydlení a cílí jak na rodiny, tak jednotlivce. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci – v případě úspěšného dokončení legislativního procesu v průběhu ledna 2022) příp. osoba, která užívá byt na základě služebnosti (dříve věcného břemene) nebo nájemce bytu (podnájemce) jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší, než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. V souvislosti s růstem cen energií je pro rok 2022 navrženo mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení tak, aby uměl pomoci s úhradou zvýšených nákladů na energie. Spočítejte si, zda by Vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

Kalkulačka ZDE

Zdroj: MPSV