PASIVITA SE V REŽIMU DPI NEVYPLATÍ

Většina odběratelů energií v režimu dodavatele poslední instance (DPI) z podzimní vlny pádů dodavatelů energií má již uzavřenou smlouvu se svým novým a stálým dodavatelem elektřiny nebo plynu. V záchranném režimu DPI jich tak zůstávají již jen jednotky procent. Řada z nich však svou situaci zatím nijak neřeší.

Zákazníci, jimž po ukončení činnosti jejich dodavatele energie zajišťuje dočasně dodávku elektřiny nebo plynu tzv. dodavatel poslední instance, mají na uzavření smlouvy s dodavatelem novým ze zákona šest měsíců. Následně dostanou za toto regulované období konečné vyúčtování.

Kdo však včas nezareaguje, nebude situaci řešit a neuzavře mezitím smlouvu s novým dodavatelem, stane se tzv. černým odběratelem energie. Kromě jiných sankcí mu tak hrozí i odpojení od dodávky elektřiny nebo plynu. Tento krok vyplývá ze zákona a dotčení odběratelé se tak těžko mohou na někoho zlobit. Setrvávat v režimu DPI co možná nejkratší dobu a přejít co nejrychleji ke stálému dodavateli energie je navíc zejména v jejich zájmu.

Těmto zákazníkům se jednak krátí doba na uzavření nové smlouvy, navíc s každým dalším měsícem se jim pasivita a vyčkávání zbytečně prodražují. Přechodem na standardní ceník získají totiž cenově výrazně výhodnější podmínky, než jsou v rámci režimu DPI. Přesto jsou někteří z nich pasivní a situaci zatím nijak neřeší.

Mohou skončit bez plynu

Například Pražská plynárenská, která dodává zemní plyn v režimu DPI odběratelům z Prahy, jejichž původní dodavatel ukončil činnost, eviduje aktuálně přibližně 550 případů, kdy odběratelé v režimu DPI neplatí stanovené měsíční zálohy a zároveň nijak nereagují na zaslané výzvy.

Je tedy více než oprávněné se obávat, že někteří z nich skončí v brzké době vlastní vinou bez dodávek plynu, protože i neplacení stanovených záloh je důvodem k ukončení dodávky plynu. Společnost tak jako jednu z posledních možností na adresy vysílá své zaměstnance, kteří zákazníky osobně informují o nastalé situaci, případně nechávají upozornění ve schránkách nebo pod dveřmi bytu.

„Snažíme se udělat maximum pro navázání kontaktu s těmito odběrateli a řešení jejich složité situace. Využíváme všechny dostupné komunikační kanály od dopisů přes maily, SMS a navolávání. Nyní využíváme i zaměstnance, kteří navštíví odběrné místo a snaží se odběratele kontaktovat osobně nebo v případě jeho nepřítomnosti alespoň vhodí informativní leták do poštovní schránky nebo jej vloží pod dveře bytu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva společnosti Martin Pacovský.

Pro úplnost je třeba dodat, že Pražská plynárenská do režimu dodavatele poslední instance převzala původně 40 tisíc odběratelů, z nichž si již většina svého nového dodavatele našla.

Zdroj: novinky.cz