Zítra slavíme Světový den spotřebitelských práv.

Od roku 1983 se 15. březen slaví jako Světový den spotřebitelských práv. Jedná se o příležitost každoročně upozornit na základní práva všech spotřebitelů, na respektování jejich potřeb a na jejich ochranu. Tématem Světového dne spotřebitelských práv v roce 2022 jsou „spravedlivé digitální finance“.

Každoročně slaví spotřebitelé 15. března Světový den spotřebitelských práv. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o právech spotřebitelů, jejich ochraně a posílení jejich postavení.

Světový den spotřebitelských práv je pořádán Consumer International, světovou federací spotřebitelských organizací. Consumer International rovněž každoročně vyhlašuje ústřední téma Světového dne spotřebitelských práv. Jako ústřední téma bylo v roce 2022 zvoleno téma „spravedlivé digitální finance„.

Digitální technologie mění způsob plateb, půjčování, pojištění a správu majetku a stávají se klíčovým faktorem pro spotřebitele v sektoru finančních služeb. Digitální finanční služby a finanční technologie vedly k významným změnám po celém světě, např. očekává se, že do roku 2024 překročí počet spotřebitelů využívajících digitální bankovnictví 3,6 miliardy (Juniper Research, 2020).

Digitální finanční služby však přinášejí i rizika. Existují pádné důkazy, které naznačují, že se tato rizika v posledních letech zvýšila a krize, jako je pandemie COVID-19, tato rizika zvýšila ještě více, protože jsou spotřebitelé kvůli ekonomickým potížím zranitelnější.

Další informace ke světovému dni spotřebitelských práv jsou k dispozici na webové stránce: https://www.consumersinternational.org/news-resources/news/releases/fair-digital-finance-world-consumer-rights-day-2022-theme/.

Zdroj: www.mpo.cz, Dostupné on-line: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/informace-pro-spotrebitele/svetovy-den-spotrebitelskych-prav–266054/