O 10 % se od 1. dubna 2022 mimořádně navýší životní a existenční minimum. Schválila to vláda v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou inflací a růstem cen energií. Navýšení životního a existenčního minima má dopad i na některé sociální dávky. Více peněz tak dostanou ti, kdo pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Navýší se také mimořádná okamžitá pomoc. Zvýší se počet rodin, které dostanou přídavek na dítě a porodné. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek, navýšení se projeví už v jejich dubnové výplatě.

Navýšení se promítne do některých dávek – přídavku na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, příspěvku při pěstounské péči či mimořádné okamžité pomoci. Opatření se bude týkat asi 360 tisíc lidí, kteří dávky pobírají. Zároveň platí, že někteří mají nárok na více dávek současně.
Institut životního a existenčního minima se využívá jako východisko při stanovení nároku na příslušné sociální dávky a při výpočtu jejich výše. Zákon upravuje, kdy mohou být částky mimořádné valorizovány. Ke splnění příslušné podmínky nyní došlo, protože nárůst indexu spotřebitelských cen podle Českého statistického úřadu od posledního zvýšení přesáhl 5 %. Částky životního a existenčního minima byly zatím upravovány dvakrát, a to v lednu 2012 a dubnu 2020.

Životní ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Ochrana a pomoc v oblasti bydlení pro jednotlivce i rodiny s nízkými příjmy se řeší samostatně v rámci systému státní sociální podpory formou příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Celá tisková zpráva ze dne 30. 3. 2022 ke shlédnutí zde: text (mpsv.cz)