Od 11. května 2022 dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra o spory týkající se penzijních produktů.

Od 11. května 2022 je finanční arbitr v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) nově příslušný řešit spory mezi spotřebitelem a:

  • penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,
  • penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,
  • osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.

Spory z neživotního pojištění (pojištění úrazu, nemoci, majetku, pojištění odpovědnosti za škodu aj.) nebude finanční arbitr ani nadále příslušný řešit. Mimosoudně řešit tyto spory může Česká obchodní inspekce a Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, z. ú.

Zdroj: https://finarbitr.cz/cs/